Hatice mertoğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Hizmet içi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi: Öpyep örneği
F Önen, H Mertoğlu, M Saka, A Gürdal
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 9-23, 2009
732009
Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: Öpyep Örneği.
F Önen, H Mertoğlu, M Saka, A Gürdal
Journal of Kirsehir Education Faculty 11 (1), 2010
692010
Bireylerin Teknoloji Kullanimi Problem Çözme Yetenekleri ile Iliskili Midir?
H MERTOGLU, A Öztuna
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1), 2004
572004
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim stillerinin ve yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının öğretim uygulamalarına etkileri
H Mertoğlu
Marmara Üniversitesi, 2011
212011
Öğrencilerin oluşturdukları analojilerin öğrenmeye etkisi
F Şahin, H Mertoğlu, A Çömek
Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, 2001
142001
The effects of in service training on teachers’ knowledge about project-based learning and competencies for conducting projects: Öpyep case
F Önen, H Mertoğlu, M Saka, A Gürdal
Ahi Evran University Journal of Education Faculty 11 (1), 137-158, 2010
72010
The effects of in-service training on teachers’ knowledge about teaching methods and techniques
F Önen, H Mertoğlu, M Saka, A Gürdal
Ahi Evran University Journal of Faculty of Education 10 (3), 9-23, 2009
72009
Fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı öğrenme ortamlarında gerçekleştirdikleri okul dışı etkinliklere ilişkin görüşleri
H MERTOĞLU
İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 4 (1), 37-60, 2019
62019
The effects of in-service training on teachers’ knowledge about teaching methods and techniques: OPYEP Case
F Onen, H Mertoglu, M Saka, A Gurdal
Ahi Evran University Journal of Faculty of Education 10 (3), 9-23, 2009
42009
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Kavramını Öğrenmelerinde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Etkisi
H Mertoğlu
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2002
4*2002
Prospective elementary science teachers' gdo awareness
H AKGUL, Ö AFACAN, H MERTOGLU
Sakarya University Journal of Education 3 (2), 80-89, 2013
32013
Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Hazırlama Becerisine Sahip Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri
MD BALÇIN, F COŞTU, H MERTOĞLU
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (1), 1194-1217, 2019
22019
Effects of Interdisciplinery Nutrition Education on Prospective Science Teachers’ Development of Healthy Life Style Behaviours
H Mertoglu
Journal of Education and Training Studies 7 (12), 52-65, 2019
12019
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAŞTIRMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÖĞRETİM STİLLERİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
H MERTOĞLU
Kesit Akademi Dergisi, 127-152, 2018
12018
Changing primary education programmes’ reflection in teacher training: thinking, interrogant, searcher teacher candidates
H Mertoglu, EM Akgul
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2732-2733, 2009
12009
Researching Eighth Grade Students' Science Achievement based on 21st Century Skill Levels and Some Variables.
H MERTOGLU, E DIKER AKMAN
International Online Journal of Educational Sciences 12 (3), 2020
2020
THE EFFECT OF MICROTEACHING PRACTICES ON PRESERVICE TEACHERS'SENTIMENTS, ATTITUDES AND CONCERNS
H Mertoğlu, MD Balçın, M Sak, B Kara
European Journal of Special Education Research, 2020
2020
THE EFFECT OF NUTRITION AND SEXUAL HEALTH EDUCATION ON HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF PRESERVICE TEACHER
H Mertoğlu, AB Şenöz, A Bahar
European Journal of Alternative Education Studies 5 (1), 2020
2020
PRESERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS'SENTIMENTS, ATTITUDES AND CONCERNS ABOUT INCLUSIVE EDUCATION: DIFFERENTIATED SCIENCE EXPERIMENTS
H Mertoğlu, MS Topçu
European Journal of Education Studies, 2020
2020
Views of Preservice Primary School Teachers' on Inclusion and Differentiated Science Experiments.
H Mertoglu
Journal of Education and Learning 9 (3), 47-56, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20