Haluk Soran
Haluk Soran
neu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Antimicrobial activities of some Bacillus spp. strains isolated from the soil
M Yilmaz, H Soran, Y Beyatli
Microbiological research 161 (2), 127-131, 2006
1392006
YAŞAM BOYU ÖĞRENME BECERİLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
H Soran, B Akkoyunlu, Y Kavak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 201-210, 2006
1262006
Öğretmen öz yeterlik inancı
M YILMAZ, P KÖSEOĞLU, C Gerçek, H Soran
1232004
Determination of poly-β-hydroxybutyrate (PHB) production by some Bacillus spp.
M Yilmaz, H Soran, Y Beyatli
World Journal of Microbiology and Biotechnology 21 (4), 565-566, 2005
1082005
Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması
H Soran, Fİ Morgil, S Yücel, A Esin, I Serap
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (18), 2000
1022000
Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması
H Soran, Fİ Morgil, S Yücel, A Esin, I Serap
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (18), 2000
1022000
Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin türkçeye uygulanması
M YILMAZ, P KÖSEOĞLU, C Gerçek, H Soran
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
1012004
Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları
C Gerçek, M Yılmaz, P Köseoğlu, H Soran
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 39 (1), 57-73, 2006
992006
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
C Gerçek, P KÖSEOĞLU, M YILMAZ, H Soran
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 130-139, 2006
922006
Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi
P KÖSEOĞLU, M YILMAZ, C Gerçek, H Soran
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (33), 203-209, 2007
782007
Hacettepe üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarının incelenmesi
M Yılmaz, C Gerçek, P Köseoğlu, H Soran
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 278-287, 2006
722006
Türkiye'de ortaöğretim kurumlarında biyoloji öğretiminin değerlendirilmesi
M YAMAN, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (18), 2000
682000
Biyoloji öğretmenlerinin öğretimde yeni teknolojileri kullanma durumlarının incelenmesi
G TAŞÇI, M YAMAN, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 267-278, 2010
322010
Orta öğretim biyoloji eğitiminde disiplinler arası öğretim yaklaşımının değerlendirilmesi
S DERVİŞOĞLU, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (25), 2003
322003
Students’ opinions on blended learning
M Balci, H Soran
Turkish Online Journal of Distance Education 10 (1), 21-35, 2009
302009
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI
P KÖSEOĞLU, H Soran
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 159-165, 2006
292006
Evolutionstheorie-Akzeptanz und Vermittlung im europäischen Vergleich
D Graf
Springer-Verlag, 2010
262010
Lise 1 biyoloji ders kitapları ve haftalık ders saatleri hakkında öğrenci öğretmen ve okul yöneticilerinin görüş ve önerileri
H MÜLAYİM, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (23), 2002
262002
Life-long learning skills and training faculty members: A project at Hacettepe University
H Soran, B Akkoyunlu, Y Kavak
Hacettepe University Journal of Education 30 (30), 201-210, 2006
252006
Orta öğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi
M YAMAN, S DERVİŞOĞLU, H SORAN
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
252004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20