Takip et
Mehmet GÜNDOĞDU
Mehmet GÜNDOĞDU
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçenti, Mersin Üniversitesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Re-thinking entrepreneurship, intrapreneurship, and innovation: A multi-concept perspective
MÇ Gündoğdu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 41, 296-303, 2012
1672012
Üniversite öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerinin yordanması
M Gündoğdu
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 2 (17), 11-18, 2002
372002
Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği: Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalı şması.
Ö Çelikkaleli, M Gündoğdu, B Kiran Esen
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2006
332006
Yetiştirme yurdunda ve ailesinin yanında kalan ergenlerin kimlik gelişimlerinin karşılaştırılması
M GÜNDOĞDU, ŞG ZEREN
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 3 (22), 57-65, 2004
312004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–4