Takip et
Kerim Gündoğdu
Kerim Gündoğdu
Adnan Menderes University, Faculty of Education
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ölçme ve değerlendirme
S Çepni, S Bayrakçeken, A Yılmaz, C Yücel, Ç Semerci, E Köse, F Sezgin, ...
Ankara: Pegem Akademi, 2008
1872008
Öğretmen adaylarinin kamu personeli seçme sinavina KPSS ilişkin görüşleri
K Gündoğdu, N Çimen, S Turan
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 35-43, 2008
1792008
Türkiye'de okulöncesi eğitimin tarihsel gelişimi
M Çelik, K Gündoğdu
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 172-190, 2007
1172007
Öğretmen adaylarının drama dersine iişkin tutumları ve görüşleri: Atatürk Üniversitesi örneği
Z Başçı, K Gündoğdu
İlköğretim Online 10 (2), 1-14, 2011
1132011
Seviye belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği)
K Gündoğdu, E Kızıltaş, N Çimen
İlköğretim online 9 (1), 316-330, 2010
852010
A study on the university students' self-regulated learning strategies skills and self-efficacy perceptions in terms of different variables
C Ozan, K Gundogdu, E Bay, HY Celkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 1806-1811, 2012
722012
The effectiveness of a multiple intelligences-based program on improving certain reading skills in 5th-year primary learning disabled students
FA Abdulkader, K Gundogdu, MA Eissa
Electronic Journal of Research in Educational Psychology 7 (2), 673-690, 2009
612009
Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının incelenmesi
C Ozan, E Köse, K Gündoğdu
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (2), 75-92, 2012
532012
BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI: KODLAMA EĞİTİMİNDE NELER YAŞANIYOR?
VK Ceylan, K Gündoğdu
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2), 1-34, 2018
482018
The effect of using humor and concept cartoons in high school ICT lesson on students’ achievement, retention, attitude and anxiety
B Çelik, K Gündoğdu
Computers & Education 103, 144-157, 2016
472016
Öğretmen yeterlikleri alanında yazılan makalelerin içerik analizi
K Gündoğdu, B Aytaçlı, R Aydoğan, C Yıldırım
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2 …, 2015
442015
2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ
K GÜNDOĞDU, B DÖNMEZ
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 5 (4), 2109-2125, 2016
432016
Hayat boyu öğrenme konusunda yayımlanan tez ve makalelere ilişkin bir içerik analizi: 2000-2015
K Gündoğdu, S Yüksel, B Akyol, RA Vural
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 1491-1513, 2016
382016
The effect of constructivist instruction on prospective teachers' attitudes towards human rights education.
K Gündogdu
Universidad de Almería, 2010
352010
Kariyer basamaklarında yükselme sistemi ve sınavına ilişkin uzman öğretmen görüşleri
K Gündoğdu, E Kızıltaş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 55 (55), 363-388, 2008
342008
İlköğretim öğretmen adaylarının program yaklaşımlarının analizi
E Bay, K Gündoğdu, C Ozan, D Dilekçi, D Özdemir
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 2 (3), 2012
312012
A case study democracy and human rights education in elementary school
K Gündoğdu
Middle East Technical University, 2004
312004
Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine ait bazı kavramlara yönelik metaforik algılarının incelenmesi
R Minas, K Gündoğdu
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
302013
Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirmeye ilişkin görüşleri (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği)
E Bay, A Küçükoğlu, Hİ Kaya, K Gündoğdu, E Köse, C Ozan, A Taşgın
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II 16, 18, 2010
292010
The attitudes and opinions of prospective teachers related to drama course: The case of Atatürk University
Z BAŞCI, K Gündoğdu
İlköğretim Online 10 (2), 454-467, 2011
282011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20