Takip et
Mine Gerni
Mine Gerni
Professor of Management, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşyerinde cinsel taciz: Erzurum ilinde bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
M Gerni
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 56 (03), 2001
722001
İlişkilerin maddi yönü sosyal sermaye ve örgütsel boyutu
M Gerni
Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık: IV, 2013
672013
Yolsuzluğun belirleyicileri ve büyüme ile ilişkileri
M Gerni, ÖS Emsen, D Özdemir, Ö Buzdağlı
International Conference on Eurasian Economies 131, 139, 2012
312012
Geçiş ekonomilerinde girişimciliğin ekonomik büyüme üzerine etkileri
M Gerni, M Nişancı, AA Çelik, ZÇ Yurttançıkmaz
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St. Petersburg, Rusya 17, 18, 2013
222013
Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağına düşüp düşmediğine dair tartışma: Kur değerlenmesi çerçevesinde bir bakış
M Nişancı, M Gerni, A Türkmen, ÖS Emsen
International Conference on Eurasian Economies, 232-242, 2015
132015
Evaluating the effects of market and innovation orientations on family owned firms' performance: An empirical study in Istanbul
GM Gerni
Advances in Management and Applied Economics 3 (5), 139, 2013
92013
Stresli ekonomilerde savunma sanayi rekabet gücünde gelişmeler
Ö Buzdağlı, N Bilici, M Gerni, ÖS Emsen
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Avrasya Ekonomistler Derneği, 18-20, 2018
62018
Türkiye ve Orta Asya Türk Ülkeleri Arasında Endüstri İçi Ticaretin Düzeyi ve Sektörel Rekabet Gücünün Belirlenmesi
S Azgün, ZÇ Yurttançıkmaz, M Gerni, S Sarı
International Conference on Eurasian Economies, 323-329, 2016
52016
Teorik perspektifte rekabet ve kümelenme ilişkileri: bölgesel kalkınmaya etkileri The relations between competition and cluster in the theoretical perspective: the effects on …
ED Ekinci, M Gerni, ÖS Emsen
ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 1081, 2014
12014
A discussion on the methodological usage of factor analysis in SERVQUAL studies: some implications of an empirical study of export credit agency in Turkey
SD Aydemir, G Gerni, E Şen
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 7 (27), 4670-4686, 2012
12012
Belirsizlik ve Borsalar Arasında Bulaşma Etkileri: S&P’den BİST100’e Transmission Effects between Uncertainty and Stocks: From S&P to BIST100
M Gerni, HS Emsen, ZÇ Yurttançıkmaz, ÖS Emsen
ON EURASIAN ECONOMIES 2020, 85, 2020
2020
Evaluating the Effects of Market and Innovation Orientations on Family Owned Firms’ Performance: An Empirical Study in Istanbul
GM Gerni
Advances in Management and Applied Economics 3 (5), 1-10, 2013
2013
Stresli Ekonomilerde Savunma Sanayi Rekabet Gücünde Gelişmeler Developments of Defense Industry Competitive Power in Stressful Economies
Ö Buzdağlı, N Bilici, M Gerni, ÖS Emsen
Türk Cumhuriyetlerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma ile Ekonomik Büyüme/Beşeri Gelişmişlik Düzeyi Arasındaki İlişkiler
M Gerni, M Ersungur, D Özdemir
International Conference on Eurasian Economies, 350-352, 0
Geçiş Ekonomilerinde Girişimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri Effects of Entrepreneurship on Economic Growth in Transition Economies
M Gerni, M Nişancı, AA Çelik
İŞLETMELERDE CİNSİYETE DAYALI KAREKTERİSTİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA DENEMESİ
GMA Gerni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (1), 0
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA YAŞANAN YÖNETİM SORUNLARI
GMA Gerni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (1), 0
Özge (2012),“Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme İle İlişkileri”
ME Gerni, DB Selçuk-Özdemir
International Conference on EurasianEconomies.(131-139), 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18