Follow
Pınar Bağçeli Kahraman
Pınar Bağçeli Kahraman
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Etkili okulun bileşenleri: Bursa ili örneği
F Gökçe, PB Kahraman
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 173-206, 2010
692010
Relationship between attitudes of multicultural education and perceptions regarding cultural effect of globalization
PB Kahraman, GO Sezer
Eurasian Journal of Educational Research 16 (67), 2017
392017
'Otoriter've'Demokratik'Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller
HA Başal, PB Kahraman, MT Derman, Ö Kahraman, H Sümer
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 384-409, 2014
392014
Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri
PB Kahraman
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 3-20, 2018
362018
Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki: Uludağ üniversitesi örneği
GO SEZER, PB Kahraman
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2), 550-560, 2017
352017
Aile katılımı boyutu zenginleştirilmiş okulöncesi eğitim programının 5-6 yaş çocuklarının ilkokula hazırbulunuşluk düzeyine etkisi
P Bağçeli Kahraman
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
322012
Okul öncesi dönemde okula uyum sürecine ilişkin öğretmen görüşleri
PB Kahraman, T Şen, S Alataş, B Tütüncü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 681-701, 2018
302018
The views of pre-service teachers about creative drama: A study according to gender
Ş Sungurtekin, GO Sezer, PB Kahraman, Ö Sadioğlu
İlköğretim Online 8 (3), 755-770, 2009
282009
Resimli çocuk kitaplarının toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenmesi
PB Kahraman, H Özdemir
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27), 64-85, 2019
272019
ANNE E? YTYM DÜZEYYNE GÖRE ÇOCUKLARIN CYNSYYET KALIPYARGILARI YLE OYUN VE OYUNCAK TERCYHLERY
PB KAHRAMAN, HA BAŞAL
Social Sciences 6 (1), 1344-1366, 2011
272011
OKULA HAZIRBULUNUŞLUĞU DEĞERLENDİRME TESTİNİN UYARLAMA ÇALIŞMASI
PB KAHRAMAN, HA Başal
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 1), 889-911, 2019
242019
Okul öncesi öğretmen adaylarının değerler eğitimine yönelik görüşleri
HK Akıtürk, PB KAHRAMAN
Değerler Eğitimi Dergisi 17 (38), 267-294, 2019
232019
Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi
S Güleç, PB Kahraman, GO Sezer
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2), 343-358, 2013
172013
The relation between the gender stereotypes of children and the gender perceptions of their parents
B Arabacıoğlu, P Bağçeli Kahraman
Curr Res Educ 3 (3), 95-104, 2017
162017
Okul öncesi eğitimde ve ilkokulda aile katılım çalışmaları
P Bağçeli Kahraman, S Eren, S Şenol
The Journal of Academic Social Science 5 (51), 611-624, 2017
152017
Preschool Teacher Candidates' Sensitivities And Attitudes Towards Environment.
HA Başal, R Özen, PB Kahraman
International Online Journal of Educational Sciences 7 (3), 2015
152015
Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
GO SEZER, PB KAHRAMAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (5), 1551-1560, 2018
132018
Okulöncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerinin satranç eğitimi alma durumlarına göre incelenmesi
A ÇUBUKÇU, PB KAHRAMAN
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (43), 51-61, 2017
132017
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA UYUM DÜZEYLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
B Arabacıoğlu, PB Kahraman
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25 (1), 175-192, 2021
122021
Resimli çocuk kitaplarında çocuk hakları
PB Kahraman, T Kartal, S Yıldız
Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi 3 (2), 138-163, 2020
122020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20