Malik Volkan Turker
Malik Volkan Turker
Marmara University Faculty of Business Administration - Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A model proposal oriented to measure technological innovation capabilities of business firms–a research on automotive industry
MV Türker
Procedia-Social and Behavioral Sciences 41, 147-159, 2012
532012
A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety
SB Taştan, MV Türker
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 943-947, 2014
162014
Armstrong’un stratejik insan kaynakları yönetimi el kitabı
M Armstrong
Çeviri Editörü: Gürol, Y 6, 2017
152017
The effect of locus of control orientation on perceived individual innovativeness: An empirical research in Turkey
MV Türker, MN İnel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 879-888, 2012
142012
Is it enough to be entrepreneurial? Enhancing the ‘value added’created by SMEs in Turkey through innovation
MV Türker, MN İnel
Procedia-Social and Behavioral Sciences 75, 397-406, 2013
82013
ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ
MN İnel, MV Türker
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 147-166, 2016
62016
ULUSAL İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE BİR MODEL DENEMESİ
MN İnel, MV Türker
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 147-166, 2016
62016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1
MV Türker
52011
Personel Güçlendirme; Yüksek performans için olmazsa olmaz bir gereklilik mi
ŞC Saruhan, MV Türker
Geçici bir yönetim hevesi mi, 22-24, 2003
32003
Is There a Relation Between Entrepreneurial Perceptions and National Innovation Performances? The position of Turkey in Europe
V Türker, MN İnel
Marmara Business Review 1 (1), 51-62, 2016
12016
Türkiye'de "Yönetim ve Organizasyon" Bilim Dalında Üretilen Lisansüstü Tez Çalışmalarında Süregelen Metodolojik Hata: "Uygulama - Araştırma Ayrımının" Yapılamaması
MV Türker
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31 (2), 261-272, 2011
12011
İşletme yönetiminde yeni kavram ve yaklaşımları benimseme ve vazgeçme nedenleri-ISO 9000 kalite yönetim sisteminin yayılımı üzerine bir araştırma
MV Türker
Marmara Üniversitesi, 2006
12006
ÇALIŞANLARIN MİNNETTARLIK ALGISI İLE PSİKOLOJİK SERMAYE ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
Ö ÖZSOYLAR, MV TÜRKER
Öneri Dergisi 16 (56), 769-791, 2021
2021
FARKLI KİŞİLİK TİPLERİNE SAHİP BİREYLER ARASINDA İŞ SEÇİM KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE VERİLEN ÖNEM AÇISINDAN ANLAMLI BİR FARK VAR MIDIR? GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
MN İnel, V Türker
Marmara Business Review 2 (2), 169-182, 2017
2017
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTIONS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIORS OF MANAGERS OF FOREIGN INVESTED COMPANIES: A RESEARCH ON BANKING SECTOR
B AYDIN, MV TÜRKER
PROCEEDINGS CD, 970, 2015
2015
İşletmelerin teknolojik yenilik kabiliyetlerinin ölçümüne yönelik bir model önerisi-otomotiv ana sanayi üreticisi işletmeler kapsamında bir araştırma
MV Türker
Marmara Üniversitesi, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16