Follow
Prof. Dr. Gulfem Sezen Balcikanli
Prof. Dr. Gulfem Sezen Balcikanli
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Profesyonel futbolcularin sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri
GS Balçıkanlı, İ Yıldıran
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 49-56, 2011
612011
The Turkish adaptation of the prosocial and antisocial behavior in sport scale (PABSS)
GS Balcikanli
International Journal of Humanities and Social Science 3 (18), 271-276, 2013
462013
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FUTBOLDA FAİR PLAY’E İLİŞKİN OLUMLU VE OLUMSUZ DAVRANIŞLARA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
G Sezen, İ Yıldıran
Spor yönetimi ve bilgi teknolojileri 2 (1), 14-22, 2007
432007
Fair play and empathy: A research study with student teachers
G Sezen-Balcikanli
Journal of US-China Public Administration 6 (4), 79-84, 2009
342009
Elit salon hokeyi oyuncularında empatik beceri ile prososyal davranışlar arasındaki ilişki
GS Balçıkanlı, İ Yıldıran
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 23 (1), 1-8, 2018
312018
Sportspersonship orientation and empathy: a study of professional football players
G Sezen-Balcikanli, I Yildiran
Journal of Physical Education and Sport 12 (1), 18, 2012
312012
Yarışma sporlarının ahlaksal amacı
GS Balçıkanlı
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 8 (1), 47-52, 2017
29*2017
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SPORTMENLİK VE PROFESYONELLİK ARASINDA İKİLEM BARINDIRAN SOMUT ÖRNEK OLAYLARA YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İ Yıldıran, GS Balçıkanlı
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (3), 3-14, 2006
292006
Fair play in professional sports: Sportspersonship orientations of futsal players
G Sezen-Balçikanli
FairPlay, Revista de Filosofia, Ética y Derecho del Deporte, 33-49, 2014
222014
Social networking in physical education: Undergraduate students’ views on Ning
GS Balcıkanlı
Turkish Online Journal of Distance Education 13 (2), 277-290, 2012
222012
Profesyonel futbolcularin sportmenlik yönelimleri ve empatik eğilim düzeyleri
GS BALÇIKANLI, İ YILDIRAN
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 49-56, 2011
212011
Kadın futbolcularda sportmenlik yönelimi
GS Balçıkanlı, K Gülşen, İ Yıldıran
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 22 (1-4), 1-9, 2017
192017
Profesyonel ve amatör futbolcuların fair play anlayışları
G Sezen, İ Yıldıran
Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara: Sim Matbaacılık 13, 2003
182003
Profesyonel Futbolcuların Fair Playe Yönelik Davranışları ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki
GS Balçıkanlı
Unpublished doctoral dissertation, Gazi University Health Science Institute …, 2009
172009
Professional sports and empathy: relationship between professional futsal players’ tendency toward empathy and fouls
G Sezen-Balçikanli, M Sezen
Physical Culture and Sport. Studies and Research 73 (1), 27-35, 2017
162017
Profesyonel ve amatör futbolcuların fair play anlayışları üzerine bir araştırma
G Sezen
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003
92003
Investigating the empathic skills of physical education teachers
T Şinoforoğlu, GS Balçıkanlı
Acta Educationis Generalis 10 (1), 58-67, 2020
82020
THE LEVELS OF EMPATHY AND SOCIAL PROBLEM SOLVING SKILLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES
GS Balçıkanlı, İ Aktaş
Journal on Educational Psychology 11 (4), 8-14, 2018
82018
Antrenörlerin sportmenlik öz-yeterliği: Ölçek geliştirme çalışması
İ Aktaş, GS Balçıkanlı
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 28 (2), 78-91, 2023
62023
The prosocial-antisocial behavior and empathic skill levels of wheelchair basketball players in sports
GS Balçıkanlı, EL İlhan, OK Esentürk, OB Çelik
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences 2 (1), 1-11, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20