Takip et
Ahmet Kara
Ahmet Kara
Eğitim Bilimleri
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of a'learning theories' unit on students' attitudes toward learning
A Kara
Australian Journal of Teacher Education (Online) 34 (3), 100-113, 2009
3262009
İlköğretim birinci kademede eğitimde motivasyon ölçeğinin Türkçeye uyarlanması
A Kara
Ege Eğitim Dergisi 9 (2), 57-78, 2008
1432008
Öğrenmeye ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi
A Kara
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (32), 49-62, 2010
1132010
Duyuşsal Boyut Ağırlıklı bir Programın Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimine ve Akademik Başarısına Etkisi (Adıyaman İli Örneği)
A Kara
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
382004
Dershane öğrencilerinin çoklu zeka kuramı açısından
E İzci, A Kara, F Dalaman
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 1-14, 2007
352007
Ortaöğretim öğrencilerinin matematik kaygısı ve öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi
O Yetgin, A Kara
Yaşadıkça Eğitim Dergisi 32 (2), 16-27, 2018
222018
A discussion of ICT integration within developed and developing world context from critical perspectives
S Çapuk, A Kara
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 56-62, 2015
192015
Eğitim derslerinin doktora öğrencilerinin öğretmenlik tutumlarına etkisi
Ç Semerci, A Kara
Eğitim ve Bilim 29 (131), 2004
112004
Fransa’da Eğitim Personelinin Hizmet İçi Eğitimi
E İzci, A Kara
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (5), 161-168, 2010
9*2010
Ortaöğretim öğrencilerinin kimya dersine ilişkin tutumları
A Kara, M Özden
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’ne Sunulmuş Bildiri, 2005
82005
İlköğretimde Kullanılan Deyimlere İlişkin Bir Araştırma
A Kara, B Kayabaşı, F Alkayış
Pamukkale üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (20), 4-20, 2006
7*2006
İlköğretim Birinci Kademede Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi
A Kara
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
52000
Beden Eğitimi Öğretmenlerin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Öğrenmeye İlişkin Tutumları
A Kara, E İzci, F Murathan
e- Journal of New World Sciences Academy 6 (1), 958-987, 2011
4*2011
Ortaokul öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumlarının bilgisayar kullanma alışkanlıkları bakımından incelenmesi.
A Kara, H Tekin, A Ünişen, E İzci
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 56-65, 2016
3*2016
ALGILANAN ÖĞRETİM ELEMANI DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
A Kara, E İzci, B Köksalan, H Zelyurt
The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 1 (1 …, 2015
32015
8. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersine İlişkin Tutumları
M Özden, A Kara
SAKARYA Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-14, 2006
32006
Bireysel Öğretim Modelleri
A Kara
pegem akademi, 2015
12015
Çoklu Zeka Kuramı Açısından İlköğretim Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanmasına İlişkin Görüşleri
A Kara
International Conference on Educational Sciences ICES08, 2008
12008
A L’aube de L’adhésion a La Communauté Européenne, La Reforme des Programmes de L’enseignement Primaire en Turquie
S Güven, A Kara
VIII. Biennale de L’Education et de La Formation, 2006
12006
Öğretimde Planlama
A Kara
Lisans yayıncılık, 2005
12005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20