Takip et
Abdullah Kuzu
Abdullah Kuzu
Antalya Belek University
belek.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Student engagement scale: development, reliability and validity
S Gunuc, A Kuzu
Assessment & Evaluation in Higher Education 40 (4), 587-610, 2015
4522015
Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler.
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 309-325, 2012
257*2012
21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Eğitimde Kuram ve Uygulama 9 (4), 2013
2212013
FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri
AA Kurt, A Kuzu, ÖÖ Dursun, F Güllüpınar, M Gültekin
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 2 (1), 2013
220*2013
Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması
A Kuzu
200*2009
Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri
ÖÖ Dursun, A Kuzu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 159-178, 2008
1432008
Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı
A Kuzu, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Journal of Educational Sciences International 1 (1), 19-35, 2011
1402011
Views of preservice teachers on blog use for instruction and social interaction
A Kuzu
Turkish Online Journal of Distance Education 8 (3), 34-51, 2007
1212007
Factors Influencing Student Engagement and the Role of Technology in Student Engagement in Higher Education: Campus-Class-Technology Theory
S Günüç, A Kuzu
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 2014
1102014
Okul yöneticilerinin FATİH Projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri
ÖÖ Dursun, A Kuzu, AA Kurt, F Güllüpınar, M Gültekin
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 2013
107*2013
Influence of gender, program of study and PC experience on unethical computer using behaviors of Turkish undergraduate students
Y Akbulut, Ö Uysal, HF Odabasi, A Kuzu
Computers & Education 51 (2), 485-492, 2008
932008
Milli Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sonuçları: Velilerin Bakış Açısından Fatih Projesi'nin Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi
F Güllüpınar, A Kuzu, ÖÖ Dursun, AA Kurt, M Gültekin
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2013
912013
Oluşturmacılığa dayalı çevrimiçi destekli öğretim: Bir eylem araştırması
A Kuzu
PQDT-Global, 2015
872015
Infographics: A new competency area for teacher candidates
H Islamoglu, O Ay, U Ilic, B Mercimek, P Donmez, A Kuzu, F Odabasi
Cypriot Journal of Educational Sciences 10 (1), 32-39, 2015
802015
Üç boyutlu yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı: Türkiye’deki uygulamalar
K Demir, EBK Demir, C Çaka, U Tuğtekin, H İslamoğlu, A Kuzu
Ege Eğitim Dergisi 17 (2), 481-503, 2016
792016
E-mentoring for professional development of pre-service teachers: A case study
M Kahraman, K Abdullah
Turkish online journal of distance education 17 (3), 2016
762016
Mentörlükte yeni bir yaklaşım: E-Mentörlük
A Kuzu, M Kahraman, HF Odabaşı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (4), 173-184, 2012
74*2012
Bilimsel araştırma yöntemleri
SD Erişti, A Kuzu, IK Yurdakul, Y Akbulut, AA Kurt
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2013
712013
Araştırmaların planlanması
A Kuzu
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 20-46, 2011
712011
Problems Related to Computer Ethics: Origins of the Problems and Suggested Solutions.
A Kuzu
Online Submission 8 (2), 2009
712009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20