Abdullah Kuzu
Abdullah Kuzu
Antalya Akev University
Verified email at akev.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Student engagement scale: development, reliability and validity
S Gunuc, A Kuzu
Assessment & Evaluation in Higher Education 40 (4), 587-610, 2015
1542015
FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri
AA Kurt, A Kuzu, ÖÖ Dursun, F Güllüpınar, M Gültekin
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 2 (1), 2013
140*2013
Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler.
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 309-325, 2012
1292012
Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri
ÖÖ Dursun, A Kuzu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 159-178, 2008
1002008
Views of pre-service teachers on blog use for instruction and social interaction.
A Kuzu
Online Submission 8 (3), 34-51, 2007
862007
21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Eğitimde Kuram ve Uygulama 9 (4), 2013
792013
Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması
A Kuzu
74*2009
Okul yöneticilerinin FATİH projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri
ÖÖ Dursun, K Abdullah, AA Kurt, F GÜLLÜPINAR, M Gültekin
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 2013
69*2013
Influence of gender, program of study and PC experience on unethical computer using behaviors of Turkish undergraduate students
Y Akbulut, Ö Uysal, HF Odabasi, A Kuzu
Computers & Education 51 (2), 485-492, 2008
692008
Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı
A Kuzu, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Journal of Educational Sciences International 1 (1), 19-35, 2011
632011
Problems Related to Computer Ethics: Origins of the Problems and Suggested Solutions.
A Kuzu
Online Submission 8 (2), 2009
512009
Perceptions of preservice teachers regarding the integration of information and communication technologies in Turkish education faculties
Y Akbulut, HF Odabaşı, A Kuzu
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 10 (3), 2011
462011
Factors Influencing Student Engagement and the Role of Technology in Student Engagement in Higher Education: Campus-Class-Technology Theory
S Günüç, A Kuzu
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 2014
402014
Improving interaction through blogs in a constructivist learning environment.
C Cuhadar, A Kuzu
Turkish Online Journal of Distance Education 11 (1), 134-161, 2010
362010
E-mentoring for professional development of pre-service teachers: A case study.
M Kahraman, A Kuzu
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (3), 76-89, 2016
352016
Infographics: A new competency area for teacher candidates
H Islamoglu, O Ay, U Ilic, B Mercimek, P Donmez, A Kuzu, F Odabasi
Cypriot Journal of Educational Sciences 10 (1), 32-39, 2015
352015
Milli Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sonuçları: Velilerin Bakış Açısından Fatih Projesi'nin Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi
F Güllüpınar, A Kuzu, ÖÖ Dursun, AA Kurt, M Gültekin
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2013
342013
Mentörlükte yeni bir yaklaşım: E-Mentörlük
A Kuzu, M Kahraman, HF Odabaşı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (4), 173-184, 2012
32*2012
Application of Multimedia Design Principles to Visuals Used in Course-Books: An Evaluation Tool.
A Kuzu, Y Akbulut, MC Sahin
Online Submission 6 (2), 2007
322007
Oluşturmacılığa dayalı çevrimiçi destekli öğretim: Bir eylem araştırması
A Kuzu
Anadolu Üniversitesi, 2005
322005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20