Abdullah Kuzu
Abdullah Kuzu
İzmir Democracy University
Verified email at idu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri
AA Kurt, A Kuzu, ÖÖ Dursun, F Güllüpınar, M Gültekin
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 2 (1), 2013
134*2013
Student engagement scale: development, reliability and validity
S Gunuc, A Kuzu
Assessment & Evaluation in Higher Education 40 (4), 587-610, 2015
1292015
Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler.
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 309-325, 2012
114*2012
Öğretmenlik uygulaması dersinde yaşanan sorunlara yönelik öğretmen adayı ve öğretim elemanı görüşleri
ÖÖ Dursun, A Kuzu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 159-178, 2008
982008
Views of pre-service teachers on blog use for instruction and social interaction.
A Kuzu
Online Submission 8 (3), 34-51, 2007
822007
Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde eylem araştırması
A Kuzu
70*2009
Okul yöneticilerinin FATİH projesinin pilot uygulama sürecine ilişkin görüşleri
ÖÖ Dursun, K Abdullah, AA Kurt, F GÜLLÜPINAR, M Gültekin
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (1), 2013
64*2013
21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Eğitimde Kuram ve Uygulama 9 (4), 2013
642013
Influence of gender, program of study and PC experience on unethical computer using behaviors of Turkish undergraduate students
Y Akbulut, Ö Uysal, HF Odabasi, A Kuzu
Computers & Education 51 (2), 485-492, 2008
642008
Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı
A Kuzu, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Journal of Educational Sciences International 1 (1), 19-35, 2011
572011
Problems Related to Computer Ethics: Origins of the Problems and Suggested Solutions.
A Kuzu
Online Submission 8 (2), 2009
462009
Perceptions of preservice teachers regarding the integration of information and communication technologies in Turkish education faculties
Y Akbulut, HF Odabaşı, A Kuzu
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 10 (3), 2011
432011
Improving interaction through blogs in a constructivist learning environment.
C Cuhadar, A Kuzu
Turkish Online Journal of Distance Education 11 (1), 134-161, 2010
352010
Factors Influencing Student Engagement and the Role of Technology in Student Engagement in Higher Education: Campus-Class-Technology Theory
S Günüç, A Kuzu
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (4), 2014
342014
Oluşturmacılığa dayalı çevrimiçi destekli öğretim: Bir eylem araştırması
A Kuzu
Anadolu Üniversitesi, 2005
312005
Infographics: A new competency area for teacher candidates
H Islamoglu, O Ay, U Ilic, B Mercimek, P Donmez, A Kuzu, F Odabasi
Cypriot Journal of Educational Sciences 10 (1), 32-39, 2015
302015
Mentörlükte yeni bir yaklaşım: E-Mentörlük
A Kuzu, M Kahraman, HF Odabaşı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (4), 173-184, 2012
30*2012
Application of Multimedia Design Principles to Visuals Used in Course-Books: An Evaluation Tool.
A Kuzu, Y Akbulut, MC Sahin
Online Submission 6 (2), 2007
302007
Confirmation of Campus-Class-Technology Model in student engagement: A path analysis
S Gunuc, A Kuzu
Computers in Human Behavior 48, 114-125, 2015
292015
Development and testing of a m-learning system for the professional development of academics through design-based action research
N Ozdamar Keskin, A Kuzu
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1 …, 2015
292015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20