Follow
Seda ÇETİN AVCI
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni Bir Kavram: Helikopter Ebeveynlik
SÇ AVCI, DG ŞATIR
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 3 (2), 163-168, 2020
152020
Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Kariyer Planları
SÇ AVCI, I Gülşen, NE CETİŞLİ, D ÜŞÜMEZ, B ŞENCANDAN, C BEKTAŞ
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 6 (2), 1-10, 2019
112019
COVID-19 Enfeksiyonunun Antenatal, İntrapartum ve Postpartum Yönetimi
I Gülşen, İ YEŞİLÇINAR, SÇ AVCI, EDT ÖREN, SE ÖÇAL, NE CETİŞLİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2), 93-98, 2020
102020
Professional values and career plans of nursing students
SÇ Avcı, G Işık, NÇ Cetişli, D Üşümez, B Şencandan, B Baktaş
J Health Sci Profess 6 (2), 256-265, 2019
52019
İlk Kez Vajinal Doğum Gören Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma
SÇ AVCI, I Gülşen, NE Cetişli
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 3 (3), 235-243, 2020
42020
Postpartum dönemde cinsel sağlık ve danışmanlık: BETTER modeli kullanımı.
SÇ Avcı, Z Daşıkan
Androloji Bülteni (Andrology Bullettin) 23 (3), 2021
32021
Effect of birth type on parenting behavior, infant perception and maternal attachment
S Çetin Avcı, N Egelioğlu Cetişli
Cukurova Medical Journal 46 (3), 1059-1069, 2021
12021
Teknoloji ve Emzirme
N EGELİOĞLU CETİŞLİ, G IŞIK, S ÇETİN AVCI
Postpartum Bakımda Yenilikler ve Teknolojik Gelişmeler, 52-57, 2023
2023
Doğum Korkusu Yaşayan Annelerin Doğum Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma
SÇ Avcı, G Işık, NE Cetişli
Journal of Nursology 26 (1), 34-42, 2023
2023
Birth Experiences of the Mothers Who Have Fear of Birth: A Phenomenological Study
SÇ AVCI, G IŞIK, NE Cetişli
Journal of Nursology 26 (1), 34-42, 2023
2023
Nursing Students’ Learning Styles and Attitudes Towards Learning: A Cross-Sectional Study
SE ÖÇAL, SÇ AVCI, I Gülşen, İ YEŞİLÇINAR, SZ CAN, NE CETİŞLİ
Yükseköğretim Dergisi 13 (2), 108-117, 2023
2023
Yapay Zekaya Hastaların Adaptasyonu
S Çetin Avcı
Sağlıkta Yapay Zeka Rehberi, 71, 2021
2021
Yapay zeka ve mobil teknolojiler
S Çetin Avcı
Sağlıkta Yapay Zeka Rehberi, 36-37, 2021
2021
Prekonsepsiyonel, Gebelik ve Postpartum döngüde maternal obeziteyi önlemek
SÇ Avcı, Z Daşıkan
Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi 5 (3), 358-367, 2021
2021
Gebelik ve Postpartum Dönemde COVID-19 Enfeksiyonunun Yönetimi
N Egelioğlu Cetişli, S Çetin Avcı
COVID 19 Küresel Salgınına Genel Bakış, 207-13, 2021
2021
Covid-19 Pandemic and Mental Health: Literature Review
S Çetin Avcı, G Işık, N Egelioğlu Cetişli
J Basic Clin Health 5 (S1), 526-533, 2021
2021
Attitudes Toward Evidence-Based Nursing: The Situation of Pre-and Post-Graduation
NE CETİŞLİ, Y TOKEM, EDT ÖREN, I Gülşen, SÇ AVCI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 6 (1 …, 2021
2021
COVID-19 Enfeksiyonunda İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinin Yönetimi ve Hemşirelik
SE ÖÇAL, SÇ AVCI, EDT ÖREN, İ YEŞİLÇINAR, I Gülşen, NE CETİŞLİ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (2 …, 2020
2020
Doğum şeklinin ebeveynlik davranışı, yenidoğanı algılama ve maternal bağlanma üzerine etkisi
SÇ Avcı
PQDT-Global, 2019
2019
POSTPARTUM FATIGUE
S ÇETİN, G IŞIK, N EGELİOĞLU CETİŞLİ
Developments in Health Sciences, 107-116, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20