Takip et
Gökben Başaran Kankılıç
Gökben Başaran Kankılıç
Kırıkkale University Biology Department
kku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Equilibrium and kinetic studies on biosorption of Hg (II), Cd (II) and Pb (II) ions onto microalgae Chlamydomonas reinhardtii
I Tüzün, G Bayramoğlu, E Yalçın, G Başaran, G Celik, MY Arıca
Journal of Environmental Management 77 (2), 85-92, 2005
3632005
Phragmites australis: an alternative biosorbent for basic dye removal
GB Kankılıç, AÜ Metin, İ Tüzün
Ecological Engineering 86, 85-94, 2016
722016
Assessment of heavy metal levels in sediment samples of Kapulukaya Dam Lake (Kirikkale) and lower catchment area
GB Kankılıç, İ Tüzün, YK Kadıoğlu
Environmental Monitoring and Assessment 185 (8), 6739-6750, 2013
372013
Phragmites australis as a new cellulose source: Extraction, characterization and adsorption of methylene blue
GB Kankılıç, AÜ Metin
Journal of Molecular Liquids 312, 113313, 2020
202020
Microplastics in a dam lake in Turkey: type, mesh size effect, and bacterial biofilm communities
ÜN Tavşanoğlu, G Başaran Kankılıç, G Akca, T Çırak, Ş Erdoğan
Environmental Science and Pollution Research 27 (36), 45688-45698, 2020
142020
Determination of carotenoids in two algae species from the saline water of Kapulukaya reservoir by HPLC
Y Aluç, G Başaran Kankılıç, İ Tüzün
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 41 (2), 93-100, 2018
132018
Investigation on phenol degradation capability of Scenedesmus regularis: influence of process parameters
GB Kankılıç, AÜ Metin, Y Aluç
Environmental technology, 2018
72018
Bioremoval of mercury (II) from aqueous solutions by Phragmites australis: Kinetic and equilibrium studies
G Başaran Kankiliç, AÜ Metin, Y Aluç, O Bozkaya
Journal of Dispersion Science and Technology 39 (12), 1790-1799, 2018
62018
Sub-lethal toxicities of zinc pyrithione, copper pyrithione alone and in combination to the indicator mussel species Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia …
N Třešňáková, A Çağlan Günal, G Başaran Kankılıç, E Paçal, ...
Chemistry and Ecology 36 (4), 292-308, 2020
52020
An automata networks based preprocessing technique for artificial neural network modelling of primary production levels in reservoirs
H Kılıç, S Soyupak, İ Tüzün, Ö İnce, G Başaran
Ecological modelling 201 (3-4), 359-368, 2007
52007
A review of plastic pollution in aquatic ecosystems of Turkey
C Çevik, AE Kıdeyş, ÜN Tavşanoğlu, GB Kankılıç, S Gündoğdu
Environmental Science and Pollution Research, 1-20, 2021
42021
Kapulukaya Barajı Aşağı Havza’sı Sediment Örneklerinde Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kızılırmak, Kırıkkale)
GB KANKILIÇ
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (3), 903-913, 2019
32019
Effect of seasonal water temperature variation on the blood serums thyroid hormone levels of juvenile chub fishes (Squalius cappadocicus)
SC Özeren, GB Kankılıç, B Erkmen, H Polat, E Pehlivan
Biological Rhythm Research 51 (5), 809-814, 2020
22020
Tracking the microplastic accumulation from past to present in the freshwater ecosystems: A case study in Susurluk Basin, Turkey
FF Almas, G Bezirci, AS Çağan, K Gökdağ, T Çırak, GB Kankılıç, E Paçal, ...
Chemosphere, 135007, 2022
12022
Application of artificial neural network-based approach for calculating dissolved oxygen profiles in Kapulukaya Dam reservoir
I Tuzun, S Soyupak, O Ince, G Basaran
International Journal of Ecology & Development 7, 5-22, 2007
12007
Sucul bitki örneklerinin ağır metal uzaklaştırılmasında kullanımının araştırılması
GB Kankılıç, P Rektörlük
Kırıkkale, 2017
2017
Doğal ve modifiye sucul bitki örneklerinin boya uzaklaştırılmasında kullanımının araştırılması
GB Kankılıç, B Fen Bilimleri Enstitüsü
Kırıkkale, 2016
2016
Kızılırmak Nehri’nin (Kırıkkale) ekolojik kalitesinin belirlenmesi
GB Kankılıç, B Fen-Edebiyat Fakültesi
Kırıkkale, 2014
2014
Determination of the chemical composition in the kapulukaya reservoir sediment by using the pedxrf method
G Baçaran, I Tüzün, K Toyran, YK Kadioglu
2011
KAPULUKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE LİTORAL VE PELAJİK BÖLGELERE VE MEVSİME BAĞLI ZOOPLANKTON DAĞILIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ö İNCE, Y ALUÇ, G BAŞARAN, İ TÜZÜN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20