Gökben Başaran Kankılıç
Gökben Başaran Kankılıç
Kırıkkale University Biology Department
kku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Equilibrium and kinetic studies on biosorption of Hg (II), Cd (II) and Pb (II) ions onto microalgae Chlamydomonas reinhardtii
I Tüzün, G Bayramoğlu, E Yalçın, G Başaran, G Celik, MY Arıca
Journal of Environmental Management 77 (2), 85-92, 2005
3452005
Phragmites australis: an alternative biosorbent for basic dye removal
GB Kankılıç, AÜ Metin, İ Tüzün
Ecological Engineering 86, 85-94, 2016
592016
Assessment of heavy metal levels in sediment samples of Kapulukaya Dam Lake (Kirikkale) and lower catchment area
GB Kankılıç, İ Tüzün, YK Kadıoğlu
Environmental monitoring and assessment 185 (8), 6739-6750, 2013
362013
Phragmites australis as a new cellulose source: Extraction, characterization and adsorption of methylene blue
GB Kankılıç, AÜ Metin
Journal of Molecular Liquids 312, 113313, 2020
142020
Determination of carotenoids in two algae species from the saline water of Kapulukaya reservoir by HPLC
Y Aluç, G Başaran Kankılıç, İ Tüzün
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 41 (2), 93-100, 2018
102018
Microplastics in a dam lake in Turkey: type, mesh size effect, and bacterial biofilm communities
ÜN Tavşanoğlu, GB Kankılıç, G Akca, T Çırak, Ş Erdoğan
Environmental Science and Pollution Research 27 (36), 45688-45698, 2020
62020
Bioremoval of mercury (II) from aqueous solutions by Phragmites australis: Kinetic and equilibrium studies
G Başaran Kankiliç, AÜ Metin, Y Aluç, O Bozkaya
Journal of Dispersion Science and Technology 39 (12), 1790-1799, 2018
62018
An automata networks based preprocessing technique for artificial neural network modelling of primary production levels in reservoirs
H Kılıç, S Soyupak, İ Tüzün, Ö İnce, G Başaran
Ecological modelling 201 (3-4), 359-368, 2007
62007
Investigation on phenol degradation capability of Scenedesmus regularis: influence of process parameters
GB Kankılıç, AÜ Metin, Y Aluç
Environmental technology, 2018
42018
Kapulukaya baraj gölündeki (Kırıkkale) fiziksel ve kimyasal değişikliklerin su kalitesine ilişkin değerlendirilmesi
G Başaran
Kırıkkale Üniversitesi, 2005
32005
Effect of seasonal water temperature variation on the blood serums thyroid hormone levels of juvenile chub fishes (Squalius cappadocicus)
SC Özeren, GB Kankılıç, B Erkmen, H Polat, E Pehlivan
Biological Rhythm Research 51 (5), 809-814, 2020
12020
Sub-lethal toxicities of zinc pyrithione, copper pyrithione alone and in combination to the indicator mussel species Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia …
N Třešňáková, A Çağlan Günal, G Başaran Kankılıç, E Paçal, ...
Chemistry and Ecology 36 (4), 292-308, 2020
12020
Application of artificial neural network-based approach for calculating dissolved oxygen profiles in Kapulukaya Dam reservoir
I Tuzun, S Soyupak, O Ince, G Basaran
International Journal of Ecology & Development 7, 5-22, 2007
12007
Kapulukaya Barajı Aşağı Havza’sı Sediment Örneklerinde Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Kızılırmak, Kırıkkale)
GB KANKILIÇ
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (3), 903-913, 2019
2019
Sucul bitki örneklerinin ağır metal uzaklaştırılmasında kullanımının araştırılması
GB Kankılıç, P Rektörlük
Kırıkkale, 2017
2017
Doğal ve modifiye sucul bitki örneklerinin boya uzaklaştırılmasında kullanımının araştırılması
GB Kankılıç, B Fen Bilimleri Enstitüsü
Kırıkkale, 2016
2016
Kızılırmak Nehri’nin (Kırıkkale) ekolojik kalitesinin belirlenmesi
GB Kankılıç, B Fen-Edebiyat Fakültesi
Kırıkkale, 2014
2014
DETERMINATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION IN THE KAPULUKAYA RESERVOIR SEDIMENT BY USING THE PEDXRF METHOD
G Basaran, I Tuzun, K Toyran, YK Kadioglu
Parlar Scientific Publications (PSP), 2011
2011
Kapulukaya Baraj Gölü’nde fiziksel, kimyasal ve biyolojik ilişkilerin su kalitesi üzerinde etkileri
G Başaran, P Rektörlük
Kırıkkale, 2005
2005
KAPULUKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE LİTORAL VE PELAJİK BÖLGELERE VE MEVSİME BAĞLI ZOOPLANKTON DAĞILIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Ö İNCE, Y ALUÇ, G BAŞARAN, İ TÜZÜN
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20