Follow
Emrah Gökkaya
Emrah Gökkaya
Kayseri Üniversitesi
Verified email at kayseri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
UMKE Çalışanlarının Afet Durumunda Etik Yaklaşımlarının İncelenmesi; Güney Marmara Örneği
E Gökkaya, D Ayten
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (1), 17-24, 2020
22020
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Afetlere Hazırlık Durumları ile Psikolojik Sağlamlık Durumlarının İlişkisinin İncelenmesi
Ö Demirbilek, E Gökkaya
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2), 617-624, 2022
2022
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Afetlere Hazırlık Durumları ile Psikolojik Sağlamlık Durumlarının İlişkisinin İncelenmesi
E Gökkaya, SH Hatık, Ö Demirbilek
Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, 2021
2021
TÜRKİYE’DE İTFAİYECİLİK EĞİTİMİ İLE HAVA KURTARMA VE YANGINLA MÜCADELE BİRİMİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRMESİ
E GÖKKAYA, A KAYA
Hastane Öncesi Dergisi 6 (1), 125-138, 2021
2021
Ekstremite Travmaları
E GÖKKAYA
Acil Yardım ve Afet Yöneticileri İçin Hastane Öncesi Acil Tıp 1, 2019
2019
AFETLERDE ETİK
E Gökkaya, A Dinç
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6