ferit karakoyun
ferit karakoyun
Verified email at dicle.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi
F Karakoyun
Anadolu Üniversitesi, 2014
642014
Gamification in biology teaching: A sample of kahoot application
İ ümit YAPICI, F Karakoyun
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 396-414, 2017
332017
Use of digital storytelling in biology teaching.
F Karakoyun, IÜ Yapici
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 895-903, 2016
162016
Examining the views of elementary school students and pre-service teachers about digital storytelling activities in online environment
F Karakoyun
Unpublished doctoral dissertation, Anadolu University Institution of …, 2014
162014
The use of mobile technologies in multimedia-supported learning environments
SD ERIŞTI, HI Haseski, B ULUUYSAL, F Karakoyun
Turkish Online Journal of Distance Education 12 (3), 130-141, 2011
162011
The Investigation of Preservice Teachers' and Primary School Students' Views about Online Digital Storytelling.
F Karakoyun, A Kuzu
European Journal of Contemporary Education 15 (1), 51-64, 2016
152016
Biyoloji öğretiminde oyunlaştırma: Kahoot uygulaması örneği
İÜ YAPICI, F KARAKOYUN
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 396-414, 2017
132017
Current trends in research in the field of computer education and instructional technologies
AA Kurt, O Sahin-Izmirli, F Karakoyun
Recent Advances in Applied Mathematics and Computational and Information …, 2009
92009
WEB ANKETİN YARARLARI VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK FİZİK TUTUM ÖLÇEĞİNE UYGULANMASI
F KARAKOYUN, M tahir KAVAK
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 129-141, 2008
82008
Examining Digital Storytelling In Terms of the 21 st Century Skills Development
F Karakoyuna, A Kuzub
TEL2013 Technology-enhanced Learning. Singapore, 2013
72013
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ALAN FAKTÖRÜ: BÖTE BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
HF ODABAŞI, AA Kurt, Hİ Haseski, Ö MISIRLI, M Ersoy, F Karakoyun, ...
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 1 (1), 24-40, 2011
72011
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
F KARAKOYUN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (64-Ek Sayı), 1440-1449, 2017
62017
High school students attitudes towards smart board use in Biology classes
IÜ Yapici, F Karakoyun
Educational Research and Reviews 11 (7), 459-465, 2016
52016
VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS’METAPHORIC PERCEPTIONS RELATED TO TECHNOLOGY1
F KARAKOYUN
International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS) Özel Sayısı, 2017
42017
Pre-service physics teachers views on designing and developing physics digital stories
S Kocakaya, F Karakoyun, N Kotluk
Digital Education Review, 30-December 2016, 2016
32016
The impact of digital storytelling through the educational uses
F Karakoyun, SD Eristi
Global Learn, 659-664, 2011
32011
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eylem Yeterliliği
HF Odabaşı, AA Kurt, Y Akbulut, O Dönmez, B Ceylan, ÖŞ İzmirli, ...
32011
The opinions of academicians regarding distance learning: a sample of Dicle University
F Karakoyun, MT Kavak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1172-1176, 2009
32009
Web survey design and usability
F Karakoyun, AA Kurt
EdMedia+ Innovate Learning, 3184-3188, 2010
22010
Preservice teachers’ views about the twenty-first century skills: A qualitative survey study in Turkey and Sweden
F Karakoyun, OJ Lindberg
Education and Information Technologies 25 (4), 2353-2369, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20