Follow
Aylin Öztürk
Title
Cited by
Cited by
Year
An Investigation of Drop-Out in Open and Distance Education.
S Aydin, A Öztürk, GT Büyükköse, F Er, H Sönmez
Educational Sciences: Theory and Practice 19 (2), 40-57, 2019
522019
The use of gamification in distance education: A web-based gamified quiz application
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H KILINÇ, U Serap, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
202017
Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği
AT Kumtepe, K Büyük, İ Güneş, A Öztürk, G Tuna, S Gümüş, ON Atak
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (2), 9-36, 2017
192017
Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri: Yerelden küresele bir model önerisi
EG KUMTEPE, E Toprak, A Öztürk, GT BÜYÜKKÖSE, H KILINÇ, ...
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (3), 41-80, 2019
182019
Uzaktan eğitimde oyunlaştırma kullanımı: oyunlaştırılmış web tabanlı bir alıştırma uygulaması
YL Şahin, N Karadağ, A Bozkurt, E Doğan, H Kılınç, S Uğur, S Gümüş, ...
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 372-395, 2017
172017
How e-learning engagement time affects academic achievement in e-learning environments. A large-scale study of open and distance learners
M Firat, A Ozturk, I Gunes, E Çolak, M Beyaz, K Buyuk
Open Praxis 11 (2), 129-141, 2019
152019
Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemi ve öğrenme malzemelerine ilişkin memnuniyet durumları
A Öztürk, K Yusuf, EE Özkeskin, EP Uça Güneş
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (4), 81-107, 2017
152017
Zeki ve Uyarlanabilir e-Öğrenme Ortamları
T Gamze, A Öztürk
International Distance Education Conference 2015 1 (1), 465-470, 2015
12*2015
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrenenlerin sınav ve büro hizmetlerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
S Aydın, A Öztürk
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (3), 64-79, 2017
112017
Support services in open and distance education: An integrated model of open universities
EG Kumtepe, E Toprak, A Ozturk, GT Buyukkose, H Kilinc, İA Menderis
Conference paper, 2018
72018
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitsel veri madenciliği
A ÖZTÜRK
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 4 (2), 10-13, 2018
62018
An Examination Of Mobile Learning Studies Using Activity Theory As A Theoretical Framework
N Ozdamar-Keskin, A Ozturk
52015
Uzaktan öğrenenlerin eylem yeterlik düzeylerinin incelenmesi
U Hasan, A BOZKURT, A ÖZTÜRK, AT KUMTEPE
Anadolu Journal of Educational Sciences International 10 (1), 303-323, 2020
42020
Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinde kümeleme analizi yöntemiyle öğrenen gruplarının belirlenmesi
A Öztürk
PQDT-Global, 2017
42017
Examining the effects of LMS use on academic performance using learning analytics
A Saykili, A Ozturk, EG Kumtepe, AT Kumtepe, YZC Uğurhan
Hosted by UNED, Madrid (Spain) 148, 2019
32019
What If It’s All an Illusion? To What Extent Can We Rely on Self-Reported Data in Open, Online, and Distance Education Systems?
Y Akbulut, A Saykılı, A Öztürk, A Bozkurt
International Review of Research in Open and Distributed Learning 24 (3), 1-17, 2023
22023
Relationship between learner profiles and learner–content interaction in online learning: Exploring implications for learning experience design
A Ozturk, AT Kumtepe
Distance Education 44 (3), 425-457, 2023
22023
Yükseköğretimde büyük veri ve öğrenme analitikleri: güncel teori ve uygulamalar
A ÖZTÜRK
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (1), 218-228, 2017
22017
Öğrenme yönetim sisteminde öğrenen profillerinin belirlenmesi, akademik başarının tahmin edilmesi ve öneri sisteminin etkilerinin belirlenmesi (Editöre Mektup)
A Öztürk, AT Kumtepe
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 5 (4), 4-8, 2019
12019
Educational data mining: applications and trends
A Öztürk
Anadolu University, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20