Follow
Tuna Yıldız
Tuna Yıldız
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de 2011 Yılında Yaşayan Ramazan ve Kurban Bayramı Geleneksel Kutlamaları
MÖ Oğuz, M Kösemek, N Çiçekoğlu, Y Tuna
Gazi Üniversitesi THBMER Yayınları. Ankara, 2012
142012
Somut Olmayan Kültürel Miras Yönetimi: Sivil Toplum Katılımı
T Yıldız
Ankara: Geleneksel Yayıncılık, 2020
112020
Sinemada halk hikâyelerine metinlerarası bir bakış
T Yildiz
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans …, 2012
82012
Somut olmayan kültürel miras yönetimi ve toplumsal katılım: Türkiye örneği
T Yildiz
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020
72020
Uygulamalı halk bilimi bağlamında günlük burç yorumları ve kimlik tasarımı
T YILDIZ
Milli Folklor Dergisi 13 (104), 128-137, 2014
7*2014
" Piyasadan Endüstriye, Melodramdan Mitolojiye" sinemanın yarım kalan hikâyesi: 1950-1980 yılları arasında Türk sineması eleştirisi
T YILDIZ
Milli Folklor Dergisi 12 (96), 148-156, 2012
62012
EVLİDİR NE YAPSA YERİDİR FİLMİNDE" KUTSAL AŞK" IN PARODİLEŞTİRİLMESİ.
T Yildiz
Milli Folklor 21 (83), 2009
62009
Değişen Bağlamlar, Dönüşen Anlatılar: Halk Hikâyelerinden Beyaz Perdeye Metinlerarası İlişkiler
T YILDIZ
Millî Folklor, 135-146, 0
6*
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde Topluluk Katılımının Çıkmazları
T Yıldız
Millî Folklor 120, 73-80, 2018
42018
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Geleceği Türkiye Deneyimi
T Yıldız
Milli Folklor, Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 26, 102, 2014
4*2014
Somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınması: katılımlı, yaşayan dijital envanterler
T Yıldız
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 754-766, 2023
32023
The Role of Local Governments in the Conservation of Cultural Heritage Turkey
Ö Karakul, T Yıldız
İstanbul: UCLG-MEWA, 2020
22020
İnsanlığın sözlü ve somut olmayan mirası başyapıtları Japonya: Nogaku tiyatrosu
T YILDIZ
Milli Folklor Dergisi 11 (88), 126-132, 2010
22010
Anadolu Masalları
M OĞUZ, E ÖLÇER ÖZÜNEL, N TAKIL, O SALTIK, E ÇAKIR, A ARAL, ...
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, 2019
12019
KATILIM, SİVİL TOPLUM VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS
T Yıldız
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (27), 323-334, 2022
2022
Slows of The Fast World: The Cittaslow, Slow Food Movements and Their Relations to Intangible Cultural Heritage HIZLI DÜNYANIN YAVAŞLARI: SAKİN ŞEHİR, YAVAŞ YEMEK HAREKETLERİ …
T Yildiz
Milli Folklor 136, 2022
2022
Dilek TÜRKYILMAZ, Esvaplı Türküler-Türkülerde Giyim Kuşam. Konya: Kömen Yayınları, 2019, ISBN: 978-605-2074-47-3, 208 Sayfa.
T Yıldız
Milli Folklor 17 (130), 225-226, 2021
2021
Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü-Türkiye
Ö Karakul, T Yıldız
2020
MİLLÎ FOLKLOR DERGİSİ 2019 YILI YUVARLAK MASA TOPLANTISI.
MÖ OĞUZ, S GÜRÇAYIR TEKE, T YILDIZ
Milli Folklor 31 (121), 2019
2019
5th Clgdem Festival at Hamamonu
T Yildiz
MILLI FOLKLOR, 139-140, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20