Follow
Eda BOZKURT
Eda BOZKURT
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Orta gelir tuzağı ve Türkiye örneği
E Bozkurt, S Bedir, D Özdemir, E Çakmak
Maliye Dergisi 167, 22-39, 2014
762014
Türkiye’de ekonomik büyüme ve turizm ilişkisi
Ö Topçuoğlu, E Bozkurt
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 2013
712013
Küreselleşme ve ekonomik büyüme: Yükselen piyasa ekonomileri için bir uygulama
A Altıner, E Bozkurt, Y Toktaş
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 1117-1161, 2018
342018
The relationship between Turkey’s foreign debt and economic growth: an asymmetric causality analysis
Y Toktaş, A Altiner, E Bozkurt
Applied Economics 51 (26), 2807-2817, 2019
282019
Yatırım teşvik politikalarının bölgesel belirleyicilerine yönelik bir analiz: Türkiye örneği
H Sevinç, ÖS Emsen, E Bozkurt
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
272016
Türkiye’de Tasarruf Ve Finansal Okuryazarlik Üzerine Bir Araştirma
E Bozkurt, Y Toktaş, A ALTINER
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (72), 1580-1605, 2019
262019
Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleriyle Türkiye’de işsizlik histerisinin tespiti
E Bozkurt, A ALTINER
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 167-180, 2018
252018
Orta Gelir Tuzağı: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi.
E Bozkurt, H Sevinç, E Çakmak
Ege Academic Review 16 (2), 2016
252016
The evolution of regional development agencies: Turkey case
Y Toktas, H Sevinç, E Bozkurt
Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica 15 (2), 670, 2013
222013
Ekonomik büyüme ve göç ilişkisi: Gelişmekte olan ülkelere dayalı bir analiz
H Sevinç, E Bozkurt, S Künü, DE Sevinç
International Conference On Eurasian Economies, 398-403, 2016
212016
EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ? YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR
H Sevinç, E Bozkurt, DE SEVİNÇ
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17 (1), 57-69, 2016
192016
Orta gelir tuzağı: Türkiye ve seçilmiş gelişmekte olan ülkeler üzerine bir araştırma
E Bozkurt
Atatürk Üniversitesi SBE (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2014
182014
Türkiye'de Hizmet Ticareti ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
E Çakmak, E Bozkurt, H Aksu, Ö Emsen
Sosyoekonomi 16 (16), 2011
172011
DEMOCRACY AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM EMERGING MARKET ECONOMIES.
E Bozkurt, A ALTINER, Y Toktaş
Electronic Turkish Studies 13 (14), 2018
152018
N11 ülkelerinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme: panel veri analizi
A ALTINER, E Bozkurt
152018
Ekonomik gelişmişlik göstergesi olarak iş sağlığı ve güvenliği üzerine bir araştırma
H Sevinç, E BOZKURT, DE SEVİNÇ
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 5 (4), 1-11, 2016
142016
Finansal erişimin belirleyicileri
E Bozkurt, A ALTINER
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 295-308, 2018
122018
Sanayi 4.0 ve İşgücü Piyasasına Etkisi, IV
R Efeoğlu, E Bozkurt
Internatıonal CAUCASUS-Central Asıa Foreıgn Trade and Logıstıcs Congress …, 2018
102018
The Effect of Economic Globalization on Unemployment in Emerging Market Economies
A Altıner, E Bozkurt, Y Toktaş
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (Özel Sayı 2 …, 2018
102018
Türk dünyası ülkelerinin dış ticaret performans faktörlerinin ağırlıklandırılması
S Korucuk, E Bozkurt, F Yazıcılar
IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress …, 2018
82018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20