Follow
Özkan Agtaş
Özkan Agtaş
PhD in Political Science, Ankara University
Verified email at politics.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortanın Solu: İsmet İnönü’den Bülent Ecevit’e
Ö Agtaş
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 8: Sol, 194-221, 2007
612007
Ceza ve Adalet
Ö Agtaş
272013
Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu ve Siyasi Öznellik
Ö Agtaş
Fe Journal: Feminist Critique/Fe Dergi: Feminist Elestiri 4 (2), 31-43, 2012
112012
Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Dildeki Performatif ve Yaralayıcı Dil
A Özkazanç, Ö Agtaş
Fe Dergi 10 (1), 1-12, 2018
82018
Hakikat ve İnsan Hakları
Ö Agtaş, B Özdinç
Ankara: Dipnot Yayınları, 2012
8*2012
Ceza Yasasının Gölgesinde Siyaset
Ö Agtaş
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 67 (4), 1-23, 2012
52012
Suç, Cezalandırma ve Siyaset: Ceza Adaleti Üzerine Siyasal Bir İnceleme
Ö Agtaş
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
42011
Judith Butler'ın Nefret Söylemi Eleştirisi: Egemenlik ve Hukukun Ötesinde Alternatif Bir Faillik
A Özkazanç, Ö Agtaş
Fe Dergi 10 (2), 1-12, 2018
32018
Hanna'nın Kimsesizliği: Okuyucu'yu Hannah Arendt'le Okumak
D Türk, Ö Agtaş
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 72 (4), 977-1007, 2017
32017
Guernica’nın İzinde: İnsan, Hayvan ve Şiddet
Ö Agtaş
Mülkiye Dergisi 40 (1), 237-278, 2016
32016
Demokrasi Nefreti
Ö Agtaş
Mülkiye Dergisi 38 (3), 117-128, 2014
32014
Nefret Söylemi, Dilsel Yaralama ve Siyasal Faillik
Ö Agtaş
Ayrımcılığın Yüzleri, 63-78, 2018
22018
Kant ve Fransız Devrimi
Ö Agtaş, S Yılmaz
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 76 (4), 823-844, 2021
12021
Kant'ın Tıp Fakültesi Eleştirisi.
Ö AGTAŞ
Amme İdaresi Dergisi 54 (2), 2021
12021
Hükümet Etmenin Gücü ve Aşırılığı
Ö Agtaş
FARKLILIKLAR, ÇATIŞMALAR VE EYLEMLİLİKLER ÇAĞINDA SOSYOLOJİ, 44, 2017
2017
Türk Neo-Liberal Ceza Politikasında Bir Hayalet: "Suçlu Çocuklar"
A Özkazanç, Ö Agtaş
Neo-Liberal Tezahürler: Vatandaşlık, Suç, Eğitim, 163-201, 2011
2011
Özne Kategorisi: Olumsallık, İktidar ve Politika
Ö Agtaş
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17