Follow
Neslihan Yaman
Neslihan Yaman
Yalova University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
JW Creswell
Edam, 2017
4972017
Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının Psikolojik İyi Oluşları ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi
H Ekşi, F Güneş, N Yaman
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 8 (50), 2018
272018
Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi
H Ekşi, M Aksak, N Yaman
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 …, 2016
82016
The investigation of marital adjustment of teachers in terms of psychological well-being and gender roles
H Ekşi, F Güneş, N Yaman
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 8 (50), 203-233, 2018
62018
Manevi Temelli Bütüncül Psikolojik Danışmanlık
N Yaman
Manevi Yönelimli Psikoterapi ve Psikolojik Danışma, 83-97, 2016
42016
Motherhood as a School Psychological Counselor during Coronavirus Disease Outbreak
N Yaman, N Arıcı-Özcan
European Journal of Educational Research 10 (3), 1039 - 1050, 2021
32021
Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Yeniden Yaşam İnşası
H Ekşi, M Çiftçi, N Yaman, S Parlak, M Dinçer, E Ulaş, MA Ulusoy
Middle East Journal of Refugee Studies 1 (2), 5-48, 2016
32016
Psychological effects of the pandemic on Turkish university students during the period of returning to universities
E Çelik, S Baltacı, N Yaman
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 13 (68), 61-74, 2023
22023
The mediating role of spiritual orientation and subjective vitality in university students
N Arıcı-Özcan, N Yaman
Cypriot Journal of Educational Sciences 15 (5), 909-922, 2020
22020
Terapötik Süreçte Maneviyat: Ruh Sağlığı Alanı Çalışanlarının Değerlendirmeleriyle Ülkemizden Örnekler
N Yaman
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik: Farklı Alanlardan Araştırma Bulguları ve …, 2019
22019
Annelerin Ebeveyn Bilinçli Farkındalığı, Psikolojik Sağlamlığı ile Çocukların Sosyal Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
BN Polat, N Yaman
Humanistic Perspective 5 (3), 1119-1147, 2023
12023
Being a female domestic worker during the pandemic period from the hope perspective
ÇD Çelebi, S Parlak, N Yaman
International Journal of Psychology and Educational Studies 8 (2), 187-196, 2021
12021
Depression and Subjective Well-Being as Predictors of Pet Owner University Students' Personality Traits
HN Kılıç-Memur, N Yaman
International Journal of Progressive Education 17 (3), 216-228, 2021
12021
Working with Resistance in Therapy: A Theoretical Evaluation
N YAMAN
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 481-495, 2021
12021
The Effects of Childhood Sexual Abuse on Adult Life and Coping Process
N Yaman
The Journal of International Social Research 13 (74), 380-388, 2020
12020
ORTAOKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GÖZÜNDEN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SÜRECİ
N YAMAN
The Journal of Academic Social Science 136 (136), 149-167, 2023
2023
Looking at Anxiety from the Eyes of Domestic Workers: The Covid-19 Pandemic of 2020 Experience in Istanbul
S Parlak, Ç Demir Çelebi, N Yaman
African and Asian Studies 21 (2022), 143-171, 2022
2022
Kum Oyunu Terapisi
N Yaman
Pinhan Yayıncılık, 2021
2021
AS A SUPERVISION STRATEGY INTERPERSONAL PROCESS RECALL: BASIS AND APPLICATION.
N Yaman
Journal of International Social Research 14 (76), 2021
2021
Depression and Subjective Well-Being as Predictors of Pet Owners’ Personality Traits.
H Kılıç-Memur, N Yaman
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20