Aynur Yilmaz
Aynur Yilmaz
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Metaphoric Perception of Gifted Students about Physical Education Course and Physical Education Teachers.
A Yilmaz, OK Esenturk, GT Demir, EL Ilhan
Journal of Education and Learning 6 (2), 220-234, 2017
322017
Üstün yetenekli öğrencilerin beden eğitimi dersi ve beden eğitimi öğretmeni kavramlarına yönelik algılarının çizme yazma tekniği ile incelenmesi
A YILMAZ, Ö Güven
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 3 (3), 55-77, 2015
132015
Kadınların Rekreatif Alanlarda Fiziksel Aktivite Yapma Amaçları ve Karşılaştıkları Sorunlar
A YILMAZ, U Mehmet
Spor Bilimleri Dergisi 27 (3), 101-117, 2016
11*2016
Ders dışı sportif etkinliklere yönelik ebeveyn tutum ölçeği
A Yılmaz, Ö Güven
Niğde Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 244-258, 2015
11*2015
Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students
A Yılmaz
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
92018
Evaluation of the extracurrciular sport activities from the view of physical education reachers
O Esenturk, GT Demir, A Yilmaz, EL Ilhan
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
92016
Lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere katılımlarına yönelik ebeveyn tutum ve görüşleri
A Yılmaz
Yayımlanmamış Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2016
82016
Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri
A Yılmaz, S Namlı
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 14 (3), 3061-3077, 2017
7*2017
Okul yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma
A Yılmaz, H Cihan
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 23 (1), 9-24, 2018
62018
Why does my child swim? Mechanism of parent guidance
TD Gonul, Y Aynur, KE Oguz, LI Ekrem
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science …, 2016
62016
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları ve Öğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma Araştırma Yaklaşımı
A Yılmaz, OK Esentürk, EL İlhan
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (6), 2091-2103, 2018
52018
Sports environment perceptions of preschool children.
A YILMAZ, OK ESENTÜRK, S PALA, EL İLHAN
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2017
5*2017
Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri
A YILMAZ, O ESENTÜRK, E İLHAN
52017
HEALTH-PROMOTING LIFESTYLE BEHAVIORS OF EMPLOYEES IN PUBLIC SECTOR.
A Yilmaz, GT Demir, O Esenturk
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
52016
Öğretmen Adaylarının Kariyer Streslerinin Karma Araştırma Yaklaşımı İle İncelenmesi
A YILMAZ
Türk Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 93-105, 2019
42019
Yaşam Kalitesi Bağlamında Özel Bir Sporcunun Kazanımları: Ebeveyn Görüşleri Doğrultusunda Bir Durum Çalışması
NB Güngör, A Yılmaz, EL İlhan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1-23, 2019
3*2019
Ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi: Nitel bir çalışma
A Yılmaz
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim …, 2012
32012
Sports in Children's Picture Books.
A Yilmaz, S Pala
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 824-838, 2019
22019
Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
OK ESENTÜRK, A YILMAZ, EL İLHAN, KAN Adnan
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 24 (2), 63-88, 2019
22019
İnstagram'da" Çocuk ve Oyun" Etiketi İle Yapılan Paylaşımların İncelenmesi
A YILMAZ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (1-A), 7-22, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20