Aynur Yilmaz
Aynur Yilmaz
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi PhD
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Metaphoric Perception of Gifted Students about Physical Education Course and Physical Education Teachers.
A Yilmaz, OK Esenturk, GT Demir, EL Ilhan
Journal of Education and Learning 6 (2), 220-234, 2017
232017
Üstün yetenekli öğrencilerin beden eğitimi dersi ve beden eğitimi öğretmeni kavramlarına yönelik algılarının çizme yazma tekniği ile incelenmesi
A YILMAZ, Ö Güven
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 3 (3), 55-77, 2015
132015
Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students
A Yılmaz
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
72018
Evaluation of the extracurrciular sport activities from the view of physical education reachers
O Esenturk, GT Demir, A Yilmaz, EL Ilhan
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
62016
Lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere katılımlarına yönelik ebeveyn tutum ve görüşleri
A Yılmaz
Yayımlanmamış Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2016
62016
Ders dışı sportif etkinliklere yönelik ebeveyn tutum ölçeği
A Yılmaz, Ö Güven
Niğde Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 244-258, 2015
62015
Why does my child swim? Mechanism of parent guidance
TD Gonul, Y Aynur, KE Oguz, LI Ekrem
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science …, 2016
42016
Kadınların Rekreatif Alanlarda Fiziksel Aktivite Yapma Amaçları ve Karşılaştıkları Sorunlar
A YILMAZ, U Mehmet
Spor Bilimleri Dergisi 27 (3), 101-117, 2016
42016
İnstagram'da" Çocuk ve Oyun" Etiketi İle Yapılan Paylaşımların İncelenmesi
A YILMAZ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (1-A), 7-22, 2019
32019
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları ve Öğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma Araştırma Yaklaşımı
A Yılmaz, OK Esentürk, EL İlhan
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (6), 2091-2103, 2018
32018
Sports environment perceptions of preschool children.
A YILMAZ, OK ESENTÜRK, S PALA, EL İLHAN
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2017
32017
Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri
A Yılmaz, OK Esentürk, EL İlhan
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 14 (4), 4969-4988, 2017
32017
ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE AND EXTRACURRICULAR SPORT ACTIVITIES OF PARENTS.
A YILMAZ
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2018
22018
The opinions of supervising teachers and teacher cadidates participated to teaching practice about professional competency Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama …
A Yılmaz, S Namlı
Journal of Human Sciences 14 (3), 3061-3077, 2017
22017
HEALTH-PROMOTING LIFESTYLE BEHAVIORS OF EMPLOYEES IN PUBLIC SECTOR.
A Yilmaz, GT Demir, O Esenturk
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
22016
Physical education and sports lesson from science high school students' perspective: Mixed research approach
A Yilmaz
Journal of Education and Training Studies 7 (4), 96-110, 2019
12019
Sports in Children's Picture Books.
A Yilmaz, S Pala
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 824-838, 2019
12019
Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
OK ESENTÜRK, A YILMAZ, EL İLHAN, KAN Adnan
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 24 (2), 63-88, 2019
12019
Çizgi Filmlerdeki Spor Unsurlarının İncelenmesi: Niloya ve Kuzucuk Örnekleri Investigation of Sports Elements in Cartoons: Niloya and Kuzucuk Samples
A YILMAZ, A ÇELİK
Celal Bayer Universitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 13 (2), 326-309, 2018
1*2018
The Effect of Physıcal Actıvıty Program on Traıt Anxıety and Lıfe Satısfactıon Levels of Adults.
OK ESENTÜRK, A YILMAZ, E YARIMKAYA, EL İLHAN
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2017
1*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20