Aynur Yilmaz
Aynur Yilmaz
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Metaphoric Perception of Gifted Students about Physical Education Course and Physical Education Teachers.
A Yilmaz, OK Esenturk, GT Demir, EL Ilhan
Journal of Education and Learning 6 (2), 220-234, 2017
362017
Üstün yetenekli öğrencilerin beden eğitimi dersi ve beden eğitimi öğretmeni kavramlarına yönelik algılarının çizme yazma tekniği ile incelenmesi
A YILMAZ, Ö Güven
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 3 (3), 55-77, 2015
162015
Kadınların Rekreatif Alanlarda Fiziksel Aktivite Yapma Amaçları ve Karşılaştıkları Sorunlar
A YILMAZ, U Mehmet
Spor Bilimleri Dergisi 27 (3), 101-117, 2016
11*2016
Gains of a Special Athlete in the Context of Quality of Life: A Case Study in Line with Parent Opinions
NB Güngör, A Yılmaz, EL İlhan
Ozel Egitim Dergisi 20 (3), 437-443, 2019
9*2019
Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri
A Yılmaz, S Namlı
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 14 (3), 3061-3077, 2017
9*2017
Evaluation of the extracurrciular sport activities from the view of physical education reachers
O Esenturk, GT Demir, A Yilmaz, EL Ilhan
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
92016
Why does my child swım Mechanism of parent guidance
G TEKKURŞUN DEMİR, A YILMAZ, O ESENTÜRK, E İLHAN
9*2016
Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students
A Yılmaz
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
82018
Lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere katılımlarına yönelik ebeveyn tutum ve görüşleri
A Yılmaz
Yayımlanmamış Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2016
82016
Okul yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma
A Yılmaz, H Cihan
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 23 (1), 9-24, 2018
72018
DERS DIŞI SPORTİF ETKİNLİKLERE YÖNELİK EBEVEYN TUTUM ÖLÇEĞİ.
A YILMAZ, Ö GÜVEN
Journal of Physical Education & Sports Science/Beden Egitimi ve Spor …, 2015
72015
Sports environment perceptions of preschool children.
A YILMAZ, OK ESENTÜRK, S PALA, EL İLHAN
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2017
6*2017
Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri
A YILMAZ, O ESENTÜRK, E İLHAN
62017
Öğretmen Adaylarının Kariyer Streslerinin Karma Araştırma Yaklaşımı İle İncelenmesi
A YILMAZ
Türk Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 93-105, 2019
52019
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları ve Öğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma Araştırma Yaklaşımı
A Yılmaz, OK Esentürk, EL İlhan
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (6), 2091-2103, 2018
52018
HEALTH-PROMOTING LIFESTYLE BEHAVIORS OF EMPLOYEES IN PUBLIC SECTOR.
A Yilmaz, GT Demir, O Esenturk
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
52016
İnstagram'da" Çocuk ve Oyun" Etiketi İle Yapılan Paylaşımların İncelenmesi
A YILMAZ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (1-A), 7-22, 2019
42019
Physical Education and Sports Lesson from Science High School Students' Perspective: Mixed Research Approach.
A Yilmaz
Journal of Education and Training Studies 7 (4), 96-110, 2019
32019
Lise Öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere yönelik tutumları ile okula bağlanma durumlarının incelenmesi
A Yılmaz
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 50-63, 2019
32019
Sports in Children's Picture Books.
A Yilmaz, S Pala
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 824-838, 2019
32019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20