Follow
Aynur Yilmaz
Aynur Yilmaz
Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Verified email at trabzon.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers
A Yılmaz, O Esentürk, G Tekkurşun Demir, E İlhan
Journal of Education and Learning 6 (2), 2017
592017
Üstün yetenekli öğrencilerin beden eğitimi dersi ve beden eğitimi öğretmeni kavramlarına yönelik algılarının çizme yazma tekniği ile incelenmesi
A Yılmaz, Ö Güven
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 3 (3), 55-77, 2015
40*2015
Öğretmen Adaylarının Kariyer Streslerinin Karma Araştırma Yaklaşımı İle İncelenmesi
A YILMAZ
Türk Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 93-105, 2019
342019
Kadınların Rekreatif Alanlarda Fiziksel Aktivite Yapma Amaçları ve Karşılaştıkları Sorunlar
A YILMAZ, U Mehmet
Spor Bilimleri Dergisi 27 (3), 101-117, 2016
31*2016
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları ve Öğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma Araştırma Yaklaşımı
A Yılmaz, OK Esentürk, EL İlhan
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (6), 2091-2103, 2018
262018
Gains of a special athlete in the context of quality of life: A case study in line with parent opinions
N Gungor, A Yilmaz, E İlhan
ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA …, 2019
25*2019
Perceived Physical Literacy Scale for Adolescents (PPLSA): Validity and Reliability Study
A YILMAZ
International Journal of Education & Literacy Studies 9 (1), 2021
192021
Lise öğrencilerinin ders dışı sportif etkinliklere katılımlarına yönelik ebeveyn tutum ve görüşleri
A Yılmaz
Yayımlanmamış Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2016
182016
Parent expectations towards participation to extracurricular sport activity of high school students
A Yılmaz
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
172018
Ders dışı sportif etkinliklere yönelik ebeveyn tutum ölçeği
A Yılmaz, Ö Güven
Niğde Spor Bilimleri Dergisi 9 (2), 244-258, 2015
17*2015
Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri
A Yılmaz, S Namlı
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 14 (3), 3061-3077, 2017
16*2017
Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri
A Yılmaz, O Esentürk, E İlhan
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 14 (4), 2017
16*2017
Evaluation of the extracurrciular sport activities from the view of physical education reachers
O Esenturk, GT Demir, A Yilmaz, EL Ilhan
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
142016
ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION COURSE AND EXTRACURRICULAR SPORT ACTIVITIES OF PARENTS.
A YILMAZ
Nigde University Journal of Physical Education & Sport Sciences/Nigde …, 2018
12*2018
Okul yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşleri: Nitel bir çalışma
A Yılmaz, H Cihan
Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 23 (1), 9-24, 2018
122018
The adaptation of the pedagogical knowledge and skills survey into Turkish: Validity and reliability study
T Gökçek, A Yılmaz
Turkish Journal of Education 8 (1), 52-70, 2019
112019
Ders dışı sportif etkinliklere yönelik öğrenci tutum ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (DSEÖTÖ)
A YILMAZ, Ö Güven
Journal of Human Sciences 15 (4), 2018
11*2018
Why does my child swım Mechanism of parent guidance
G Tekkurşun Demir, A YILMAZ, O Esentürk, E İlhan
Science, Movement and Health 16 (2), 2016
11*2016
Sports environment perceptions of preschool children.
A YILMAZ, OK ESENTÜRK, S PALA, EL İLHAN
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2017
9*2017
Ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, beden eğitimi öğretmeni ve öğrencilerin beden eğitimi dersine ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi: Nitel bir çalışma
A Yılmaz
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim …, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20