Mustafa KILIÇ
Mustafa KILIÇ
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Stratejik yönetim sürecinde değerler, vizyon ve misyon kavramları arasındaki ilişki
M Kiliç
Sosyoekonomi 13 (13), 2010
852010
Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yönetimi Yaklaşımları Bir Arada Olabilir mi?
M KILIÇ, V Erkan
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 2006
632006
Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yönetimi Yaklaşımları Bir Arada Olabilir mi?
M Kılıç, V Erkan
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2, 77-93, 2006
602006
The impact of IQ and EQ on pre-eminent achievement in organizations: implications for the hiring decisions of HRM specialists
MD Aydin, DN Leblebici, M Arslan, M Kilic, MK Oktem
The International Journal of Human Resource Management 16 (5), 701-719, 2005
562005
GİRİŞİMCİ ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE ÇALIŞANLARIN İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYİ: UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
MK Öktem, DN Leblebici, M Arslan, M KILIÇ, MD AYDIN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (1 …, 2003
362003
İçerik analizi
DN Leblebici, MD Kılıç, Mustafa & Aydın
Ankara; Hacettepe Üniversitesi İİ BF Yayınları, 2004
342004
İhracatçı Türk firmalarında personel sağlama ve seçme yöntemleri ve inovasyon performansı ilişkisi: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri örneği
M Kiliç, B Bilginoğlu
Sosyoekonomi 13 (13), 2010
222010
Örgütsel Çatışma ve Yönetimi
M Kılıç
Yönetim ve Organizasyon Editör: Salih Güney, Ankara, 87-103, 2001
22*2001
İnsan kaynakları planlaması açısından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışan hekimlerin sorunları ve memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi
M KILIÇ, T Şebnem
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7 (1), 2004
172004
Hastanelerde mesai saatleri dışında yürütülen yönetim hizmetleri: Ankara İli Eğitim Hastanelerinde bir Alan Araştırması
M KILIÇ, H Öztürk
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 9 (1), 55-79, 2006
102006
İnnovasyon ve İşletmeler
M KILIÇ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1-2), 2004
92004
Managerial control vs professional autonomy: an empirical study on perceptions and expectations of physicians at teaching hospitals in Turkey
M Kilic, M Arslan, DN Leblebici, MD Aydin, MK Oktem
Journal of medical systems 32 (2), 157-165, 2008
72008
Müşteri hizmetleri yönetimi
A Brown, M Kılıç, Ö Yurtseven, S Alkibay
Milli Eğitim Bakanlığı, 1995
61995
Perceptions on the obstacles of strategy execution: the case of Turkish Public Organizations
M KILIÇ, A AKTUNA
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (1 …, 2015
52015
Profesyonellerin Yönetiminde Örgüt Çalışan İlişkilerinin Düzenlenmesinde Mesleki Özerklik Sorunu: Hastane-Hekim İlişkileri
M Kılıç
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
41998
İçerik Analizi Araştırmasının Genel Tasarım Süreci
DN Leblebici, M Kılıç
İçerik Analizi, 23-56, 2004
32004
Kamuda Norm Kadro ve Reorganizasyon Çalışmalarında Temel Sorunlar.
H Timur, M Kılıç, M Arslan, MD Aydın
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 299-308, 2003
32003
Giriş, İçerik Analizi
DN Leblebici, M Kılıç
Ankara: Hacettepe Üniversitesi İİ BF Yayınları, 7-9, 2004
22004
Profesyonellerin Yönetiminde Örgüt–Çalışan İlişkileri
M Kılıç
VIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniv, 25-27, 1999
2*1999
İş Değerlendirmesinde Puanlama Yöntemi: İki Örnek Uygulama
H Timur, M Kılıç
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005
1*2005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20