Dr. Erdal Yılmaz
Dr. Erdal Yılmaz
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi.
E Yilmaz
Journal of Accounting & Finance, 2014
432014
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Etik Algısı: Samsun Örneği
E YILMAZ, S YILDIRIM, HH Bahar
Muhasebe ve Finansman dergisi, 27-41, 2015
212015
TMS-41 Tarımsal faaliyetler standardı kapsamında büyükbaş canlı varlıkların değerlemesi ve muhasebeleştirilmesi
E Yılmaz
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 22, 232-248, 2014
142014
Türkiye muhasebe standartları kapsamında tarımsal devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi
E Yılmaz
132014
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle İşe Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Samsun İlinde Bir Araştırma
E Yılmaz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 3, 49-70, 2014
122014
Konut Sorunu Ve Toplu Konut Üretiminde Toki’nin Ve Belediyelerin Rolü
E YILMAZ
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (7), 31-50, 2016
102016
Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksi'ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma
E Yılmaz, T Aslan
10*2016
Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS-40 Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
E Yılmaz
İşletme Araştırmaları Dergisi 5 (4), 273-289, 2013
82013
ORAN ANALİZİ YÖNTEMİ İLE KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİ ALT SINIFINDAKİ KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
E YILMAZ, T ASLAN
Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi 1 (2), 36-52, 2018
3*2018
Türkiye'de yatırım teşviklerinin ve desteklerinin dağılımında etkinliğin artırılması ve Konya örneği (2005-2012)/Increasing the effectiveness in distribution of investment …
E YILMAZ
32016
Hisse Bazlı Ödemelerin TFRS-2 Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi (Accounting For Share Based Payments According to TFRS-2)
E Yılmaz
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 5-22, 2015
32015
Bulanık Mantık Yöntemi İle Belirsizlik Şartlarında Faaliyet-Hacim-Kar Analizi
T ASLAN, E YILMAZ
22018
Evaluation of Performance of Tourism Industry Companies listed in Istanbul Stock Exchange (BIST) by TOPSIS Methodology
E Yılmaz, T Aslan
EMAJ: Emerging Markets Journal 7 (2), 8-18, 2017
22017
XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) ve Geleneksel Finansal Raporlama Sistemlerindeki Sorunların Çözümüne Katkıları
S Karabınar, E Yılmaz
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), 1-23, 2012
22012
XBRL (Genişleyebilir İşletme Raporlama Dili) ve XBRL’in Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
E Yılmaz, O Gelmedi
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 13 (2), 211-237, 2011
22011
Assessing international accounting harmonization using Izomorfism."
E Yilmaz, O Gelmedi
2nd International Symposium on Sustainable Development, 2010
12010
Finansal Okuryazarlık Ve Siirt Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
E YILMAZ, T ASLAN
2020
Türkiye’deki konaklama işletmelerine ait sürdürülebilirlik raporlarının GRI raporlama standartlarıyla karşılaştırmalı analizi
E Yılmaz, R Bayrak Oğuz
Journal of Social and Humanities Sciences Research 7 (54), 1381-1405, 2020
2020
Türkiye’deki Konaklama İşletmelerine Ait Sürdürülebilirlik Raporlarının GRI Raporlama Standartlarıyla Karşılaştırmalı Analizi
E YILMAZ, RB OĞUZ
Journal Of Social And Humanities Sciences Research (Uluslararası Sosyal ve …, 2020
2020
Konaklama İşletmelerinde İş-Aile Çatışmasının İşe Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Araştırma, https://www.isarder.org/2020/vol.12_issue.1_article50.pdf
E YILMAZ, G Sevil
İşletme Araştırmaları Dergisi (ISADER) 12 (1), 715-731, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20