Takip et
Mustafa KESKİNKILIÇ
Mustafa KESKİNKILIÇ
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İnternet ve bilgi sistemleri kullanımının turizm dağıtım kanallarına etkisi üzerine bir uygulama
M Keskinkılıç, Y Ağca, E Karaman
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (4), 445-472, 2016
232016
BİLİŞİM ODAKLI BİR BÖLÜMDE OKUMANIN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
M Keskinkılıç, İ Yıldız, S Kul
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (3), 543-556, 2015
42015
Yazılım Kalitesi Faktörü Olarak Yazılım Güvenliğinin Öğrenci Bilgi Sisteminde RIPS Testi ile Değerlendirilmesi
S KAÇTIOĞLU, M KESKİNKILIÇ, F Kahveci
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (4), 1261-1278, 2019
22019
Yazılım Mühendisliğinde Çevik Yöntemler Üzerine Kavramsal Bir İnceleme ve Sınıflandırma
M Keskinkılıç, F Kahveci
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (3), 1067-1091, 2019
22019
Bilgisayarlı Muhasebe Eğitiminin Sistem Yaklaşımıyla İncelenmesi
MK Muhammet Sait IŞILDAK
Mali Çözüm 75 (75), 131-140, 2006
2*2006
İŞLETMELERDE ERP UYGULAMALARININ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KATKILARI
M Keskinkiliç, M İpkin
AURUM Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 49-74, 2023
12023
Yazılım Proje Geliştirme Sürecinde Proje Yönetim Aşamaları ve Risk Analizi İncelemesi
B Gökgöz, M Keskinkılıç
SETSCI Conference Indexing System 3, 1040-1045, 2018
12018
Business and Innovation
K Timuroğlu, E Karaman, M Keskinkılıç
German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management: Challenges and …, 2018
12018
Relationship between Organizational Communication and Organizational Burnout
MK Timuroglu, M Keskinkilic, M Polat
Annals Constantin Brancusi U. Targu Jiu, Letters & Soc. Sci. Series, 206, 2017
12017
SAP Uygulamalarinin SWOT Analizi Ile Incelenmesi
R SAYLAM, M KESKİNKILIÇ, K TİMUROĞLU
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 2 (2), 78-86, 2016
12016
Bilgi Otomasyonu ve Bir Kütüphane Bilgi Sistemi Ana Modülü Üzerine Prototip Uygulaması
AGM KESKİNKILIÇ
Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi 2 (3), 29-57, 2011
12011
Bilgi Sistemlerinde Yazılım Kalitesi ve Türkiye Uygulaması
M KESKİNKILIÇ
Efe Akademi Yayınları, 2023
2023
Bilişim Teknolojilerinde Kalite Sistemlerine ve Uluslararası Standartlara Akademik Bir Bakış
M KESKİNKILIÇ
Efe Akademi Yayınları, 2023
2023
Twitter'da Metin Madenciliği ve Duygu Analizi ile Uzaktan Eğitim Memnuniyetinin İncelenmesi.
M Keskinkılıç, AE Öz
Turkish Studies-Economics, Finance, Politics 18 (3), 2023
2023
Eğitimde dijital dönüşüm ve EBA farkındalık düzeyinin belirlenmesi
M KESKİNKILIÇ, KUK Mustafa
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 25 …, 2023
2023
Lojistik Bilgi Sistemi Geliştirmede Kullanılabilecek Güncel Yaklaşımlardan Çevik Yöntembilim Üzerine Bir İnceleme
M Keskinkılıç
Efe Akademi Yayınları, 2022
2022
Investigating the E-Government Maturity Model in Turkey and Iran (Case Study: The Cities of Erzurum and Tabriz).
M Keskinkılıç, MG Kafeh
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (9), 2021
2021
YAZILIM PROJELERİNDE YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİN YAZILIM SÜREÇ MODELLERİNİ KULLANIM FARKINDALIKLARI
M KESKİNKILIÇ, E ÖZMEN
Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (15), 61-78, 2018
2018
Information System Model as a Mobbing Prevention: A Case Study
E Karaman, K Timuroglu, M Keskinkılıc
International Journal of Business and Social Research (IJBSR) 4 (6), 2014
2014
CONTRIBUTIONS OF ERP APPLICATIONS TO DIGITAL TRANSFORMATION PROCESS IN BUSINESSES
M KESKİNKILIÇ, M İPKİN
Amaç ve Kapsam, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20