Serdal ÖZGÖZGÜ
Serdal ÖZGÖZGÜ
MEB
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurumsal İmaj, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi
S Özgözgü
KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ 25 (2), 581-596, 2017
252017
İlköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin, denetmenlerin iletişim becerilerine ilişkin algı ve beklentileri
S Özgözgü
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
152008
YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERE YANSIYAN SONUÇLARI: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
S Özgözgü, E Altunay
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (4), 259 - 294, 2016
112016
Eğitim örgütlerinde yöneticilerin liderlik davranışları, bilgi yönetimi ve örgüt kültürü ilişkisi
S Özgözgü
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2015
102015
Liderlik stilleri, örgüt kültürü ve bilgi yönetimi ilişkisi
S ÖZGÖZGÜ, H ATILGAN
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (4), 1301-1318, 2017
9*2017
Okul psikolojik danışmanlarının genel öz-yeterlik inancı ve örgütsel özdeşleşme algısı
S Özgözgü, M Bektaş, F Arıkan, H Şimşek
Elementary Education Online 16 (3), 2017
62017
Okul Müdürlerine İlişkin Öğretmen ve Müdürlerin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması
S Özgözgü, İ Şahin
Eğitim Yönetimi Araştırmaları (e-kitap), 156-172, 2017
22017
DENETMENLERİN SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ.
S ÖZGÖZGÜ
Cagdas Egitim Dergisi, 2009
22009
Locke, Kant ve Russell’ın “Eğitim Üzerine” Düşünceleri
S ÖZGÖZGÜ
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi 6 (1), 94-117, 2020
1*2020
Organizational identification in school psychological counselors: The role of psychological empowerment and self-efficacy beliefs Okul psikolojik danışmanlarında örgütsel …
S Özgözgü, M Bektaş
Journal of Human Sciences 15 (4), 1993-2011, 2018
12018
Öğretmenlerin ve Okul Müdürlerinin Öğretmenlere İlişkin Metaforik Algıları
S Özgözgü, İ Şahin
Eğitim Yönetimi Araştırmaları (e-kitap), 244-259, 2017
2017
School Counsellors' General Self-Efficacy Beliefs and The Perceptions of Organizational Identification
S Özgözgü, M Bektaş, F Arıkan, H Şimşek
Elementary Education Online 16 (3), 1058-1078, 2017
2017
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARIN STRATEJİK PLANLARININ UYUMLULUĞU
E TOPRAKÇI, Ö ÖLMEZ CEYLAN, S ÖZGÖZGÜ
Sayıştay Dergisi, 97-114, 2014
2014
31-YÖNETİCİLERİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
S Özgözgü
11. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, 58, 0
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Örgüt Kültürü
S Özgözgü
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (4), 27-48, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15