Follow
Salim Azak
Title
Cited by
Cited by
Year
Performance evaluation of the grid-based FastSLAM in V-REP using MATLAB
S Azak, E Erdogan
2018 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics …, 2018
62018
Mobil robotlar için bir tümyönlü görüş sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi
S Azak
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2