Takip et
Halim Tatlı
Halim Tatlı
bingol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İnsani Gelişme ve İnsani Yoksulluk Bağlamında Türkiye'nin Dünyadaki Yeri
EM Doğan, H Tatlı
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 2014
842014
Bingöl ili uydukent sağlık ocağı bölgesindeki 15–49 yaş kadınların aile planlaması yöntemi kullanım düzeyinin belirlenmesi
H Kaya, H Tatlı, Y Açık, SE Deveci
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (4), 185-191, 2008
762008
The determinants of youth unemployment A panel data analysis of OECD countries
R Bayrak, H Tatli
The European Journal of Comparative Economics 15 (2), 231-248, 2018
672018
Akıllı telefon seçiminin belirleyicileri: Üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama
H Tatlı
Çankırı Karatekin üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler fakültesi Dergisi …, 2015
382015
ÇOK DEĞİŞKENLİ BİR ÜRETİM MODELİ İLE TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H Tatlı
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences 33 (4 …, 2015
38*2015
Sanal Alışverişte Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
H Tatlı, F Korkut
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (1), 63-78, 2015
282015
Short and long term analysis of some factors effecting youth unemployment in Turkey
R Bayrak, H Tatli
Theoretical & Applied Economics 23 (3), 2016
272016
Bingöl il merkezinde bulunan hastanelerde görev yapan hekimlerin iş doyumlarının değerlendirilmesi
H Tatlı, H Kaya, N Halisdemir
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008
252008
Sosyal Sermayenin Bireylerin İstihdamı Üzerindeki Etkisi Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Araştırma
H Tatlı
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 (3), 87-114, 2014
23*2014
Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Bingöl Ekonomisine Katkısı
H Tatlı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (7), 79-94, 2014
222014
Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Helal Gıda Farkındalığı ve Tutumu Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama
H Tatlı, M Erdem, M Arpacık
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 9 (2), 37-53, 2017
212017
Piyasa Yoğunluğunun Ölçülmesi: Beyaz Eşya Sektörü Üzerine Bir Uygulama
H Tatlı
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 (Özel Sayı), 64-84, 2018
172018
Katılım Bankacılık Hizmetlerinde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl’de Bir Uygulama
H Tatlı, A Varol, A Alakuştekin
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 9 (2), 65-80, 2017
17*2017
Çalışan kadın bakış açısıyla kadınların iş ve aile yaşamında karşılaştığı sorunlar hakkında bir uygulama
H Tatlı, B Koç
İktisadiyat 1 (1), 145-170, 2017
172017
Türkiye’de Doğalgaz Tüketimi Sermaye ve İstihdamın Ekonomik Büyümeyle İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
H Tatlı, F Lebe
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1 …, 2017
172017
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Politikalarının Sürdürülebilirliği: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
H Tatlı, İ Göçer
Business and Economics Research Journal 6 (3), 87, 2015
17*2015
Borsa İstanbul’da Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinin Statik ve Dinamik Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
H Tatlı, R Bayrak
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (1), 2016
132016
Market Müşterilerinin Tercihini Etkileyen Faktörler: Bingöl İli Örneği
H Tatlı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2014
132014
Konut Sahipliğinin Belirleyicileri: Hanehalkı Reisleri Üzerine Bir Uygulama
H Tatlı
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 4 (2), 2013
132013
Yoksulluk ve Sosyal Sermaye: TRB1 Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Bir Araştırma
H Tatlı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
122013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20