Takip et
Doğancan Çavmak
Doğancan Çavmak
Tarsus Universitesi / Tarsus University
tarsus.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Ş Çavmak, D Çavmak
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (1), 48-57, 2017
1142017
Using AHP to prioritize barriers in developing medical tourism: case of Turkey
D Cavmak, S Cavmak
Int J Travel Med Glob Health 8 (2), 73-79, 2020
372020
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YALIN YÖNETİM: BİR ÖZEL HASTANE KORONER YOĞUN BAKIMI DEĞERLENDİRMESİ
DÇ ÇAVMAK
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 4 (1), 54-73, 2018
182018
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE PERFORMANS ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
D ÇAVMAK, A Füsun
İş ve İnsan Dergisi 7 (2), 203-212, 2020
152020
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİNLİK KAVRAMI
Ş Çavmak, D Çavmak
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (1), 21-34, 2017
132017
SAĞLIK KURUMLARINDA SANAL KAYTARMA: BİR ÖZEL HASTANE UYGULAMASI
İ BİÇER, D ÇAVMAK
International Anatolia Academic Online Journal/Social Science Journal 4 (2 …, 2018
122018
Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
D ÇAVMAK, Ö Demirtaş
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 17-28, 2020
82020
Hemşirelikte Kariyer Sorunları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
D ÇAVMAK, E ATALAY, S SÖYLER
82019
A Cross-Sectional Examination of The Effects of COVID-19 on Turkish Community: An Integrated Perspective of Social, Economic and Public Health Issues
D Cavmak, S Cavmak, S Soyler
Management in Health 24 (2), 2020
62020
SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
S Söyler, D Çavmak
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences 4 (1), 8-26, 2018
62018
Siberkondri Ciddiyeti Ölçeği Kısa Formu (CSS-12) Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması.
S Söyler, İ Biçer, D Çavmak
Davranışsal Boyutları ile Sağlık. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara. https …, 2021
5*2021
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
D Çavmak
Sağlık Yönetimi Dergisi 1 (2), 13-24, 2017
52017
Sağlık Hizmetlerinde Dijital Pazarlama Uygulamaları
D Çavmak
Dijital Pazarlamada Güncel Araştırmalar içinde (ss. 103-120) Artikel Akademi …, 2021
4*2021
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TEMEL KAVRAMLAR VE BİLEŞENLER
E Atalay, D Çavmak
Ankara: İksad Yayınları, 2020
42020
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE BİRİM MALİYETLEME: BİR ÖZEL HASTANE ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ UYGULAMASI
C TEKER, D ÇAVMAK, B YILDIRIM, A Hakan
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 22 (1), 97-112, 2019
42019
Lean Management Implementations for Healthcare
D Çavmak, A Kaptanoglu
Conference 3, 1448-1454, 2017
42017
Knowledge and awareness level of the society about COVID-19 in Turkey: A cross sectional research
R Kıraç, D Cavmak, S Soyler
Malaysian Journal of Public Health Medicine 21 (1), 244-252, 2021
32021
Sağlık Hizmetlerinde Informal Ödemeler: Literatür Derlemesi
D Çavmak, S Söyler, C Teker
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 6 (2), 153-163, 2019
22019
Sağlıkta bölgesel eşitsizlikler: Türkiye açısından bir değerlendirme
S Söyler, D Çavmak
Hüseyin, E. ve Feray, B., der., içinde Sağlık Bilimlerinde Yeni Gelişmeler …, 2019
22019
İNFORMAL GRUPLARIN ÇALIŞAN ALGILARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR SAĞLIK İŞLETMESİ UYGULAMASI
C Teker, D Çavmak, S Söyler
International Anatolia Academic Online Journal/Social Science Journal 5 (2 …, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20