Takip et
Ümit DOĞRUL
Ümit DOĞRUL
Bilinmeyen bağlantı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ELEKTRONİK ALIŞVERİŞ DAVRANIŞINDA FAYDACI VE HEDONİK GÜDÜLERİN ETKİSİ
Ü Doğrul
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (1), 321-331, 2012
972012
Tüketicilerin online alışverişe karşı tutumlarını ve online alışveriş yapma niyetlerini etkileyen faktörler: Türkiye–Slovenya karşılaştırması
Mİ Yağcı, M El-hassan, Ü Doğrul
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 111-124, 2017
202017
Finansal başarısızlık ve finansal başarısızlığın tahmini: hisse senetleri istanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören sınai işletmeleri üzerinde bir uygulama
Ü Doğrul
TC Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin, 2009
182009
HİZMET BAŞARISIZLIĞI SONRASI HİZMET İYİLEŞTİRME SÜRECİ VE TÜKETİCİLERİN HİZMET ADALETİ ALGISI
Ü Doğrul, Mİ Yağcı
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 131-144, 2015
162015
Hakkaniyet teorisi çerçevesinde tüketicilerin hizmet telafilerini değerlendirme süreci: kavramsal bir inceleme
Mİ Yağcı, Ü Doğrul
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2), 1-22, 2015
152015
Hizmet kalitesi, firma imajı ve değiştirme maliyetlerinin sadakate etkisi: Alternatiflerin çekiciliğinin düzenleyici rolü
Ü Doğrul, CT Kadıoğlu
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 13 (1), 165-194, 2020
72020
Hizmet telafisi sürecinin etkinliği ve algılanan adalet kavramı: Mersin kenti kuaför hizmetleri örneği
Ü Doğrul
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
72015
Finansal başarısızlık ve finanasal başarısızlık tahmini: Hisse senetleri IMKB'de işlem gören sınai işletmeler üzerinde bir uygulama
Ü Doğrul
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
72009
TUTUNDURMADA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ: 5. MERSİN ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ ÖRNEĞİ
K Atçeken, Ü Doğrul, S Çabuk
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (18), 146-157, 2018
62018
HİZMET BAŞARISIZLIĞININ BÜYÜKLÜĞÜ HİZMET TELAFİSİ ETKİNLİĞİNİ ETKİLER Mİ?
Ü Doğrul, Mİ Yağcı
Beykoz Akademi Dergisi 8 (2), 180-198, 2020
32020
PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN KASİYERSİZ KASALARA ADAPTASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Ü DOĞRUL, A KOŞAR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101-116, 2017
32017
Etnosentrizm, kozmopolitanizm, çeşitlilik arayışı ve kişisel yenilikçiliğin yabancı menşeili fast food restoranlardan satın alma niyetine etkisi: Yabancı marka ülke imajının …
Ü DOĞRUL
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (1), 78-93, 2022
22022
Effect of Perceived Risk on Tourists’ Behavioural Intentions Post COVID-19 in Turkey
Mİ Yağcı, Ü Doğrul, L Öztürk, AC Yağcı
Tourism Destination Management in a Post-Pandemic Context, 187-199, 2021
22021
Alışveriş Merkezi Seçiminde Hedonik ve Faydacı Değerler
NA Ümit Doğrul
Business & Management Studies: An International Journal 8 (4), 579-606, 2020
2*2020
Tüketicilerin işbirlikçi tüketim çerçevesinde paylaşım niyetlerini etkileyen motivasyonların belirlenmesi üzerine bir araştırma
D Yalçıntaş, Ü Doğrul, EY Özeltürkay
2*2020
ADOLESCENT INFLUENCE ON FAMILY PURCHASING DECISIONS: RESEARCH IN TURKEY
CT Kadioglu, A Sahin, U Dogrul
Eurasian Journal of Business and Management 5 (2), 29-37, 2017
22017
Finansal Başarisizlik Tahmin Yöntemlerinin Karşilaştirmali Analizi: Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kiymetler Borsasi'nda İşlem Gören Sinai İşletmeler Üzerinde Bir Uygulama
A YILGÖR GÜL, Ü DOĞRUL, G TEMEL OREKİCİ, İ ERSÖZ KAYA
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 47 (541), 31-50, 2010
22010
İlişkisel Faydanın Müşteri Tatmini ve Değiştirme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Kuaför Hizmetleri Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Ü Doğrul
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and …, 2021
12021
FAST FOOD RESTORANLARINI ZİYARET EDEN TÜKETECİLERİN TEKRAR ZİYARETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE PİLOT BİR ÇALIŞMA
Ü DOĞRUL, AH ÖZELTÜRKAY, EY ÖZELTÜRKAY
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 29 (4), 70-91, 2020
12020
İŞLETMELERİN TEDARİKÇİLERİYLE OLAN İŞ BİRLİĞİ DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: TRB2 BÖLGESİNDEKİ İMALAT VE HİZMET İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ö CÜMANDÜR, Ü DOĞRUL
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (22), 441-466, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20