Follow
Dalım Çiğdem Ünal
Dalım Çiğdem Ünal
Alman Dili Eğitimi Profesörü, Hacettepe Üniversitesi
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Foreign language learners’ beliefs about language learning: A study on Turkish university students
S Ariogul, DC Unal, I Onursal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1500-1506, 2009
902009
Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler: Yenilikçi Yaklaşımlara Geçiş Süreci ve Gerekçeleri
DÇ Ünal
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 203-212, 2005
352005
İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen üniversite öğrencilerinde yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanımı
ÇD ÜNAL, İO AYIRIR, S ARIOĞUL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 2011
29*2011
Cinsiyetin Ve Öğrenim Alanlarının Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejisi Kullanımına Etkisi
OA İrem, S Arıoğul, DÇ Ünal
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 60-71, 2012
282012
Die Arbeit mit Literatur im Fach Deutsch als Fremdsprache – Neue Ansätze mit Unterrichtsentwürfen
DÇ Ünal
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2010
16*2010
Öğretmenlik uygulaması dersinin yabancı dil öğretmeni adaylarının sözsüz iletişim kullanma düzeylerine etkisi
DÇ ÜNAL, İF ALTAY
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-3), 417-429, 2013
11*2013
Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Yetiye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti
DÇ Ünal, M Bozbıyık, Y Acar
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 1-26, 2018
6*2018
Die Vermittlung von Lesestrategien und ihr Einfluss auf den Strategiegebrauch
NS Genç, DC Ünal
Moderna språk 111 (1), 35-58, 2017
52017
Ana dili Almanca olan Erasmus öğrencilerinin Türkçe öğrenmeye yönelik deneyimlerinin ve yaklaşımlarının incelenmesi
DÇ Ünal
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 293-328, 2017
52017
Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım
DÇ Ünal
Littera Edebiyat Yazıları 17, 55-70, 2005
52005
Türk İnsanını ve Kültürünü Tanımak: Almanca Erasmus Deneyim Raporlarında Kültürlerarası Etkileşimin İncelenmesi
DÇ Ünal
bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 87, 1-32, 2018
4*2018
Video-Podcasts zum Deutschlernen: Eine Untersuchung zum didaktischen Potenzial
DC Ünal
Moderna språk 109 (2), 104-121, 2015
42015
Kreativer Umgang mit literarischen Texten
DC Ünal
Fremdsprache Deutsch - Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts 49 …, 2013
42013
Lehr-und Lernprozesse fremdsprachlicher Literatur-didaktik: Eine Untersuchung mit türkischen DaF-Studierenden am Beispiel des literarischen Rollenspiels
DÇ Ünal
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, Jg 12, 2007
42007
Yüksek Edebiyattan Yığın Edebiyatına-Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında Edebi Metin Seçimi ve Kanonlaşma Üzerine Bir İncelem
D Ünal
Hiperlink, 2018
32018
Studierendenbefragung zum Einsatz Der Lernplattform Moodle Zur Schreibförderung im DaF-Studium
DÇ Ünal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 19-48, 2013
3*2013
Alman Eğitim Romanında Avangard DönüĢümler
DÇ Ünal
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatları …, 2003
32003
Über Peter Handkes Literaturauffassung
ÇD ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (14), 1998
31998
An Investigation of Foreign Language Courses with and without Video Technology.
IF Altay, DÇ Ünal
International Journal of Curriculum and Instruction 9 (2), 49-69, 2017
22017
Kompetenzförderung Durch Literarisches Lernen im DaF-Unterricht
DÇ ÜNAL
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20