Follow
Dalım Çiğdem Ünal
Dalım Çiğdem Ünal
Alman Dili Eğitimi Profesörü, Hacettepe Üniversitesi
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Foreign language learners’ beliefs about language learning: A study on Turkish university students
S Ariogul, DC Unal, I Onursal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1500-1506, 2009
1082009
Cinsiyetin Ve Öğrenim Alanlarının Hazırlık Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejisi Kullanımına Etkisi
OA İrem, S Arıoğul, DÇ Ünal
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 60-71, 2012
442012
Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler: Yenilikçi Yaklaşımlara Geçiş Süreci ve Gerekçeleri
DÇ Ünal
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29), 203-212, 2005
442005
İngilizce, Almanca ve Fransızca öğrenen üniversite öğrencilerinde yabancı dil öğrenme stratejilerinin kullanımı
ÇD ÜNAL, İO AYIRIR, S ARIOĞUL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 2011
40*2011
Die Arbeit mit Literatur im Fach Deutsch als Fremdsprache – Neue Ansätze mit Unterrichtsentwürfen
DÇ Ünal
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2010
202010
Öğretmenlik uygulaması dersinin yabancı dil öğretmeni adaylarının sözsüz iletişim kullanma düzeylerine etkisi
DÇ ÜNAL, İF ALTAY
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-3), 417-429, 2013
16*2013
Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım
DÇ Ünal
Littera Edebiyat Yazıları 17, 55-70, 2005
102005
Türk İnsanını ve Kültürünü Tanımak: Almanca Erasmus Deneyim Raporlarında Kültürlerarası Etkileşimin İncelenmesi
DÇ Ünal
bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 87, 1-32, 2018
9*2018
Almanca Öğretiminde Sınıf İçi Etkileşimsel Yetiye İlişkin Bir İhtiyaç Analizi ve Durum Tespiti
DÇ Ünal, M Bozbıyık, Y Acar
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 1-26, 2018
8*2018
Die Vermittlung von Lesestrategien und ihr Einfluss auf den Strategiegebrauch
NS Genç, DC Ünal
Moderna språk 111 (1), 35-58, 2017
82017
Ana dili Almanca olan Erasmus öğrencilerinin Türkçe öğrenmeye yönelik deneyimlerinin ve yaklaşımlarının incelenmesi
DÇ Ünal
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 293-328, 2017
82017
Yüksek Edebiyattan Yığın Edebiyatına-Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında Edebi Metin Seçimi ve Kanonlaşma Üzerine Bir İncelem
D Ünal
Hiperlink, 2018
62018
Video-Podcasts zum Deutschlernen: Eine Untersuchung zum didaktischen Potenzial
DC Ünal
Moderna språk 109 (2), 104-121, 2015
62015
Lehr-und Lernprozesse fremdsprachlicher Literatur-didaktik: Eine Untersuchung mit türkischen DaF-Studierenden am Beispiel des literarischen Rollenspiels
DÇ Ünal
Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, Jg 12, 2007
62007
Kreativer Umgang mit literarischen Texten
DC Ünal
Fremdsprache Deutsch - Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts 49 …, 2013
52013
Studierendenbefragung zum Einsatz Der Lernplattform Moodle Zur Schreibförderung im DaF-Studium
DÇ Ünal
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (1), 19-48, 2013
4*2013
Über Peter Handkes Literaturauffassung
ÇD ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (14), 1998
41998
Kompetenzförderung Durch Literarisches Lernen im DaF-Unterricht
DÇ ÜNAL
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 2010
32010
Almancanın ve Alman Edebiyatının Öğretiminde Edebi Metinlerle Gerçekleştirilen Yaratıcı Uygulamalar
D ÜNAL
32009
Alman eğitim romanında avangard dönüşümler
DÇY ÜNAL, GTD AYTAÇ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı …, 2003
32003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20