Follow
Muhammet ÖZDEN
Muhammet ÖZDEN
Verified email at dpu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
İlköğretim Online 6 (3), 452-468, 2007
2972007
The Effects of Brain-Based Learning on Academic Achievement and Retention of Knowledge in Science Course
M Ozden, M Gultekin
Electronic Journal of Science Education 12 (1), 3-19, 2008
2012008
Teacher candidates’ perceptions regarding socio-scientific issues and their competencies in using socio-scientific issues in science and technology instruction
ŞS Anagün, M Özden
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 981-985, 2010
732010
Nitel araştırmalarda paradigma ve teorik temeller
M Özden, A Saban
Eğitimde Nitel Desenler, 1-30, 2017
682017
Elementary students’ attitudes towards environment
N Gökçe, E Kaya, S Aktay, M Özden
Elementary Education Online 6 (3), 452-468, 2007
672007
İlköğretim fen dersi öğretim programlarında bilimin doğası: 2005 ve 2013 programlarının incelenmesi
M Özden, B Cavlazoğlu
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in …, 2015
662015
Fen bilgisi dersinde beyin temelli öğrenmenin akademik başarıya ve hatırlama düzeyine etkisi
M Özden
PQDT-Global, 2005
612005
Elementary school students’ informal reasoning and its’ quality regarding socio-scientific issues
M Ozden
Eurasian Journal of Educational Research 20 (86), 61-84, 2020
542020
Prospective elementary school teachers’ views about socioscientific issues: A concurrent parallel design study
M Özden
International Electronic Journal of Elementary Education 7 (3), 333 - 354, 2015
502015
Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri
A Ersoy, M Özden
İlköğretim Online 10 (2), 608-619, 2011
452011
Çevre sorunlarına ilişkin öğrenci çizimlerinin incelenmesi
DÖ Özden, M Özden
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (37), 1-20, 2015
322015
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
S Baştürk, A Ustaoğlu, BK Doruk, B Aytaç, B Yiğit, C Tüysüz, E Tatar, ...
Nobel Yayınları, 2014
312014
Kopya çektim, çünkü…: Bir olgubilim çalışması
M Özden, AU Baştürk, M Demir
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (4), 57-89, 2015
222015
İlkokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutumları: Kütahya örneği
A Çibir, M Özden
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 7 (2), 45-61, 2017
192017
Öğretmen adaylarına göre akademik usulsüzlük davranışları
M Özden, DÖ Özden
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 88-98, 2015
192015
Investigation of the Effects of Engineering-Oriented STEM Integration Activities on Scientific Process Skills and STEM Career Interests: A Mixed Methods Study.
H Özkul, M Özden
Education & Science/Egitim ve Bilim 45 (204), 2020
172020
Akademik usulsüzlük: Öğretmen adaylarının görüşleri ve deneyimleri
M Özden, DÖ Özden, B Biçer
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2015
162015
4. ve 5. Sınıflar Fen ve Teknoloji Dersinin Vatandaşlık Eğitimi Bakımından İşlevselliği
M Özden
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011
152011
The Relation between Pre-Service Teachers' Computer Self-Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use.
M Ozden, S Aktay, F Yilmaz, D Ozdemir
International Journal of Learning 14 (6), 2007
142007
The views of teacher candidates regarding the role of instructor in plagiarizing from Internet in their assignments
A Ersoy, M Özden
Elementary Education Online 10 (2), 608-619, 2011
132011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20