Fatma Acun
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi
F Acun
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2008
522008
Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Tımar Sistemi ve Uygulaması
F Acun, T Ansiklopedisi
Türkler 9, 899-908, 2002
512002
Görsel verilerde kadın imajı (1923-1960)
A Fatma
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2007
412007
Görsel verilerde kadın imajı (1923-1960)
A Fatma
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2007
412007
A Portrait of the Ottornan Cities
F Acun
The Muslim World 92, 2002
312002
Tanzimat Döneminde Ekonominin Temel Problemleri
D Quataert
M. S. ve Halil İnalcık içinde, Tanzimat/Değişim Sürecinde Osmanlı …, 2006
242006
Karahisar-ı Şarkî ve Koyluhisar kazaları örneğinde Osmanlı taşra idaresi:(1485-1569)
F Acun
Türk Tarih Kurumu, 2006
232006
Celali İsyanları (1591-1611)
F Acun
Hasan Celal Güzel, vd., Yeni Türkiye Yayınları 9, 1275-1297, 2002
212002
Celali İsyanları (1591-1611)
F Acun
Hasan Celal Güzel, vd., Yeni Türkiye Yayınları 9, 1275-1297, 2002
212002
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne değişme ve süreklilik
F Acun
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 16, 1999
211999
Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji
F Acun
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1, 319, 1999
191999
Osmanlı Şehirlerinde Devlet ve Sivil Toplum.
F Acun
Sivil Toplum: Dusunce & Aastirma Dergisi 3 (10), 2005
182005
Muhteva analizi metodu ve cumhuriyet tarihi araştırmalarında kullanımı
A Fatma
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22 (1), 2005
172005
Osmanlı döneminde anadolu şehirlerinin gelişmesinde devletin rolü: karahisar örneği
F Acun
Belleten, 161-192, 2001
152001
Atatürk ve Türk inkılâp tarihi
F Acun
Siyasal Yayınevi, 2015
142015
Osmanlı’nın Torunları Cumhuriyet’in Çocukları: Osmanlıdan Cumhuriyet’e Değişme ve Süreklilik
A Fatma
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2007
132007
Tarihin inşası sürecinde belge ve kullanımı
F Acun
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, 2010
92010
Görsellik ve yakın dönem tarihi araştırmalarında kullanımı
F Acun
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 18, 95-118, 2004
92004
Celali İsyanları
F Acun
Türkler, 2002
92002
Tarihin kaynakları
F Acun
Tarih nasıl yazılır, 119-149, 2011
82011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20