Takip et
Fatma Acun
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Klasik dönem eyalet idare tarzı olarak timar sistemi ve uygulaması
F Acun
Türkler, 2009
1302009
Görsel verilerde kadın imajı (1923-1960)
F Acun
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2007
762007
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne değişme ve süreklilik
F Acun
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 16, 1999
591999
Tanzimat Döneminde Ekonominin Temel Problemleri
D Quataert
M. S. ve Halil İnalcık içinde, Tanzimat/Değişim Sürecinde Osmanlı …, 2006
562006
A Portrait of the Ottornan Cities
F Acun
The Muslim World 92, 2002
562002
Celâlî İsyanları (1591-1611)
F Acun
Hasan Celal Güzel, vd., Yeni Türkiye Yayınları 9, 1275-1297, 2002
552002
Osmanlı Şehirlerinde Devlet ve Sivil Toplum.
F Acun
Sivil Toplum: Dusunce & Aastirma Dergisi 3 (10), 2005
502005
Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi
F Acun
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2008
45*2008
Osmanlı Tarihi Araştırmalarının Genişleyen Sınırları: Defteroloji
F Acun
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1, 319-32, 1999
421999
Osmanlı’nın Torunları Cumhuriyet’in Çocukları: Osmanlıdan Cumhuriyet’e Değişme ve Süreklilik
F Acun
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2007
362007
Karahisar-ı Şarkî ve Koyluhisar kazaları örneğinde Osmanlı taşra idaresi:(1485-1569)
F Acun
(No Title), 2006
352006
Görsellik ve Yakın Dönem Tarih Araştırmalarında Kullanımı
F Acun
Kebikeç 18, 2004
342004
Tairhin Kaynakları
F Acun
Türk Tarih Kurumu, 2018
332018
Atatürk ve Türk inkılap tarihi
F Acun
Siyasal Yayınevi, 2015
332015
Muhteva analizi metodu ve Cumhuriyet tarihi araştırmalarında kullanımı
F Acun
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22 (1), 2005
322005
TARİHTE OBJEKTİFLİK TARTIŞMASI
F Acun
Muhafazakar Düşünce Dergisi 2 (7), 109-125, 2006
262006
Yakın dönem tarihi metodolojisi
F Acun
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 14 (42), 717-756, 1998
251998
Değişme ve Süreklilik: Osmanlının Torunları Cumhuriyetin Çocukları
F Acun
Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, ed. Mehmet Zencirkıran, İstanbul …, 2012
202012
Osmanlı döneminde anadolu şehirlerinin gelişmesinde devletin rolü: karahisar örneği
F Acun
Belleten 65 (242), 161-192, 2001
202001
Tarihin inşası sürecinde belge ve kullanımı
F Acun
192010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20