Emin Aydin
Emin Aydin
Marmara University - Universitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Use of Computers in Mathematics Education: A Paradigm Shift from
E Aydin
Online Submission 4 (2), 2005
762005
Evaluation of learning gains through integrated STEM projects
MA Corlu, E Aydin
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 4 …, 2016
642016
Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile bilgibilimsel inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Delice, E Ertekin, E Aydın, B Dilmaç
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 361-375, 2009
452009
Exploring the psychological predictors of programming achievement.
Y Erdogan, E Aydin, T Kabaca
Journal of Instructional Psychology 35 (3), 2008
432008
Öğretmen adayı gözüyle matematik ders kitaplarında görsel öğelerin kullanımı
A Delice, E Aydın, D Kardeş
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2009
392009
İlköğretim Matematik Öğretmen Adayların Matematik Kaygı Düzeylerine Cinsiyet, Sınıf ve Kurum Değişkenlerinin Etkileri.
E AYDIN, A Delice, B Dilmaç, E Ertekin
Ilkogretim Online 8 (1), 2009
332009
Matematik kaygısı
E Aydın, B Dilmaç
Eğitime ilişkin çeşitlemeler içinde, 231-241, 2004
272004
STEM (fen-teknoloji-mühendislik–matematik) eğitimi tutum ölçeği
G DERİN, E AYDIN, KA KIRKIÇ
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 4 (3), 547-559, 2017
252017
The Effects of Mastery Learning and Cooperative, Competitive and Individualistic Learning Environment Organizations on Achievement and Attitudes in Mathematics.
G Yildiran, E Aydin
Online Submission 9 (1), 55-72, 2005
242005
Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri ile sosyal uyum ve iletişim becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
E Aydın
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2012
212012
The influence of gender, grade and institution on primary school mathematics student teachers' anxiety levels
E AYDIN, A Delice, B Dilmaç, E Ertekin
İlköğretim Online 8 (1), 231-242, 2009
212009
The Effects of Mastery Learning Method of Instruction and Learning Environment Organization on Mathematics Achievement Levels and Mathematics Attitude Scores of Second Year …
ED Aydın
Bogazici University. Institute of Social Sciences, 1995
151995
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ (2015 VE 2017) DEĞERLENDİRİLMESİ.
E AYDIN
Electronic Turkish Studies 12 (28), 2017
142017
An investigation of the views on the integration of science technology and mathematics in a mathematics teacher education program
A Delice, E AYDIN, G Derin, Ö YAŞIN
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 32 (1), 3-15, 2015
142015
Teacher Trainees' Epistemological Beliefs: Effects of Gender, Institution, and Discipline (Mathematics/Social Sciences)
E Ertekin, B Dilmac, A Delice, E Aydin
142009
An exploratory study of visually impaired students’ perceptions of inclusive mathematics education
Gİ Bayram, MS Corlu, E Aydın, D Ortaçtepe, B Alapala
British Journal of Visual Impairment 33 (3), 212-219, 2015
132015
Ortaokul Matematik 6 Sınıf Ders Kitabı
E Aydın, L Gündoğdu
Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Koza Yayın …, 2016
122016
Matematik kaygısı eğitime ilişkin çeşitlemeler
E Aydın, B Dilmaç
Konya: Eğitim Kitabevi, 2004
122004
Mathematics and science assessment in the Turkish educational system: An overview
A Ayas, MS Corlu, E Aydin
Middle Grades Research Journal 8 (2), 11-23, 2013
112013
Experiences of Mathematics Student Teachers in a Series of Science Experiments.
E Aydin, A Delice
Online Submission, 2007
112007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20