Emin Aydin
Emin Aydin
Marmara University - Universitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Use of Computers in Mathematics Education: A Paradigm Shift from
E Aydin
Online Submission 4 (2), 2005
782005
Evaluation of learning gains through integrated STEM projects
MA Corlu, E Aydin
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 4 …, 2016
752016
Öğretmen adaylarının matematik kaygısı ile bilgibilimsel inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
A Delice, E Ertekin, E Aydın, B Dilmaç
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6 (1), 361-375, 2009
502009
Öğretmen Adayı Gözüyle Matematik Ders Kitaplarında Görsel Öğelerin Kullanımı The Use of Visual Objects in Mathematics Textbooks From The Perspective of Teacher Candidate
A Delice, E AYDIN, D Kardeş
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (16), 75-92, 2009
472009
Exploring the psychological predictors of programming achievement
Y Erdogan, E Aydin, T Kabaca
Journal of Instructional Psychology 35 (3), 264, 2008
452008
İlköğretim Matematik Öğretmen Adayların Matematik Kaygı Düzeylerine Cinsiyet, Sınıf ve Kurum Değişkenlerinin Etkileri.
E AYDIN, A Delice, B Dilmaç, E Ertekin
Ilkogretim Online 8 (1), 2009
342009
Matematik kaygısı
E Aydın, B Dilmaç
Eğitime ilişkin çeşitlemeler 1, 231-240, 2004
292004
STEM (fen-teknoloji-mühendislik–matematik) eğitimi tutum ölçeği
G DERİN, E AYDIN, KA KIRKIÇ
El-Cezeri Journal of Science and Engineering 4 (3), 547-559, 2017
252017
The Effects of Mastery Learning and Cooperative, Competitive and Individualistic Learning Environment Organizations on Achievement and Attitudes in Mathematics.
G Yildiran, E Aydin
Online Submission 9 (1), 55-72, 2005
252005
The Effects of Mastery Learning and Cooperative, Competitive and Individualistic Learning Environment Organizations on Achievement and Attitudes in Mathematics
G Yildiran, E Aydin
Research in Mathematical Education 9 (1), 69-96, 2005
252005
The influence of gender, grade and institution on primary school mathematics student teacher’s anxiety levels
E Aydın, A Delice, B Dilmaç, E Ertekin
Elementary Education Online 8 (1), 231-242, 2009
212009
Ölçme ve değerlendirmeye kavram yanılgıları perspektifinden bir bakış. MF Özmantar, E. Bingölbali & H. Akkoç (Edt.)
E Aydın, A Delice
Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri içinde (393-436), 2008
182008
Teacher Trainees' Epistemological Beliefs: Effects of Gender, Institution, and Discipline (Mathematics/Social Sciences)
E Ertekin, B Dilmac, A Delice, E Aydin
162009
An exploratory study of visually impaired students’ perceptions of inclusive mathematics education
Gİ Bayram, MS Corlu, E Aydın, D Ortaçtepe, B Alapala
British Journal of Visual Impairment 33 (3), 212-219, 2015
152015
An investigation of the views on the integration of science technology and mathematics in a mathematics teacher education program
A Delice, E AYDIN, G Derin, Ö YAŞIN
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 32 (1), 3-15, 2015
152015
The Effects of Mastery Learning Method of Instruction and Learning Environment Organization on Mathematics Achievement Levels and Mathematics Attitude Scores of Second Year …
ED Aydın
Bogazici University. Institute of Social Sciences, 1995
151995
Temel tasarıma çağdaş yaklaşımlar
ED Aydın
Mor Ajans Reklam ve Tanıtım, 2004
142004
Experiences of Mathematics Student Teachers in a Series of Science Experiments.
E Aydin, A Delice
Online Submission, 2007
132007
Etki büyüklüğü kavramı ve matematik eğitimi araştırmalarında uygulanması
E Aydın
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 15, 380-388, 2006
132006
Mathematics and science assessment in the Turkish educational system: An overview
A Ayas, MS Corlu, E Aydin
Middle Grades Research Journal 8 (2), 11-23, 2013
112013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20