Follow
Pınar Kahya
Title
Cited by
Cited by
Year
Adalet Partisi İktidarında Propaganda (1965-1971)
P Kahya
Türk Siyasal Hayatında Propaganda Çalışmaları, Karaca M., Çakı C., Editör …, 2019
22019
Ticaret Savaşları mı, Küresel Kapitalizmin Regülasyon Açmazı mı? Uluslararası Ticaret Anlaşmaları Kimin için?
PK AYDIN
Politik Ekonomik Kuram 7 (1), 32-42, 2023
2023
Quo vadis neoliberalism: A carefrontation of Veblen, Keynes, and Marx
PK AYDIN
Fiscaoeconomia 7 (1), 724-736, 2023
2023
Küresel Yoksulluk
E Akyol, P Kahya
Küresel Sorunlar ve Türkiye, Baharçiçek, Abdulkadir; Tuncel, Gökhan; Ağır …, 2022
2022
Tolgahan Akdan, Soğuk Savaş ve Türkiye’nin Batı’ya Yönelişi
P KAHYA
Uluslararası İlişkiler Dergisi 18 (69), 127-129, 2021
2021
Uluslararası Turizmin Politik Ekonomisi
P Kahya
FARKLI PERSPEKTİFLERİYLE ULUSLARARASI TURİZM, 149-158, 2021
2021
Marksizm’de Devlet
P Kahya
SİYASET, DEVLET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER, 2021
2021
Hindistan’da pandemi krizi ve yoksulluk
P Kahya
2021
The Cold War and Turkey's Direction to the West
P Kahya
2021
Soğuk Savaş Dönemi Türkiye Düşünce Hayatında Türk Barışseverler Cemiyeti: 'Niçin Sovyetler Birliği’nin Dostu?'
P Kahya
Ekim Devrimi’nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası …, 2019
2019
Insights of the Turkish Association of Peace-Lovers on the Cold War
P Kahya
The Turkish Yearbook of International Relations 50, 91-112, 2019
2019
Framing mega regional trade agreements within global capitalism: an analysis of the TPP, TTIP and TISA proposals
P Kahya
Middle East Technical University, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12