Follow
Bilal SARAÇ
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de illerin sürdürülebilir kalkinma göstergelerine göre değerlendirilmesi
B Saraç, N Alptekin
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (1), 19-49, 2017
432017
Evaluation of low carbon development of European union countries and Turkey using grey relational analysis
O Alptekin, N Alptekin, B Sarac
Tehnički vjesnik 25 (5), 1497-1505, 2018
222018
Application of fuzzy AHP in selection of accounting elective courses in undergraduate and graduate level
A Onay, C Karamasa, B Sarac
Ahmet Gökgöz, 2016
122016
Current application fields of ELECTRE and PROMETHEE: A literature review
H Durucasu, A Aytekin, B Saraç, E ORAKÇI
Alphanumeric Journal 5 (2), 229-270, 2017
112017
Efficiency in Open and Distance Education: a Research At Anadolu University
B Sarac, N Alptekin
Turkish Online Journal of Distance Education 23 (2), 153-168, 2022
32022
Üniversite Sıralamaları Ne Söyle (mez) r? Buz Dağının Görünen ve Görünmeyen Yüzü
B Saraç, BZ Erdoğan
Yükseköğretim Dergisi 13 (2), 257-271, 2023
22023
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışları
ER Fikret, B SARAÇ
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 3 (3), 47-63, 2017
22017
ELECTRE ve PROMETHEE’nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması
H Durucasu, A Aytekin, B Saraç, E Orakçı
22017
Sıfır Atık Yönetimi Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Büyükşehirler Örneği
B SARAÇ, HG GÜNDOĞDU, A AYTEKİN
Politik Ekonomik Kuram 7 (Özel Sayı), 238-256, 2023
2023
Sıfır atık yönetimi etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi: büyükşehirler örneği
B Saraç, HG Gündoğdu, A Aytekin
2023
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilgi paylaşma davranışları
F Er, B Saraç
Anadolu Üniversitesi, 2017
2017
Türkiye'de illerin sürdürülebilir kalkınma göstergelerine göre gri ilişkisel analiz ile sıralanması
B Saraç
Anadolu Üniversitesi, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12