Follow
Sezai Koçyiğit
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Görüşleri Işığında Okula Hazır Bulunuşluk Olgusu ve Okul Öncesi Eğitime İlişkin Sonuçları (Doktora tezi, Selçuk …
S Koçyiğit
Retrieved form http://tez2. yok. gov. tr, 2009
822009
Social skills and problem behaviours of children with different cognitive styles who attend preschool education
Z Seçer, N Çeliköz, S Koçyiğit, F Seçer, G Kayılı
Journal of psychologists and counsellors in schools 20 (1), 91-98, 2010
772010
Montessori Eğitimi Alan ve Almayan Anaokulu Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması
S Koçyiğit, G Kayılı
71*2008
Montessori Yönteminin Beş-Altı Yaş Çocuklarının Alıcı Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
G Kayılı, S Koçyiğit, F Erbay
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 26, 347-355, 2009
622009
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi
M Gönen, P ÜNÜVAR, M BIÇAKÇI, S KOÇYİĞİT, Z YAZICI, M ORÇAN, ...
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-40, 2010
572010
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi
S Koçyiğit, N Başara Baydilek
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty) 12 (1), 1-28, 2015
552015
Kaynaştırma Eğitimi Dersinin Okulöncesi Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerine Etkisi
G Kayılı, S Koçyiğit, SS Yıldırım Doğru, S Çiftçi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (20), 48-65, 2011
442011
Montessori Yönteminin Beş-Altı Yaş Çocuklarının Dikkat Toplama Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
S Koçyiğit, G Kayılı, F Erbay
Çağdaş Eğitim Dergisi, 2010
352010
Çocukların Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim
S Koçyiğit
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36, 203-214, 2014
292014
Examining school readiness of preschool children with different cognitive style
S Kocyigit, G Kayili
Egitim ve Bilim 39 (175), 2014
24*2014
İlköğretim I. Kademedeki Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisinin Öğrencilere Kazandırılmasının İncelenmesi
S Koçyiğit
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003
24*2003
Preschool Age Children’s Views about Primary School
S KOÇYİĞİT
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (5), 1-14, 2014
212014
Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın (EDİHP) okul öncesi dönem çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluğuna etkisi
E KARAKUZU, S KOÇYİĞİT
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 1 (1), 2016
162016
Birinci Sınıf Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Görüşlerine Göre Okula Hazır Bulunuşluk
S Koçyiğit, A Saban
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 7 (3), 322-341, 2014
152014
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokul Hakkındaki Görüşleri
S Koçyiğit
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (5), 1-14, 2014
152014
Öz düzenleme becerilerinin ilkokula hazırbulunuşluk üzerindeki etkisi
H Tekin, S Koçyiğit
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (5), 1932-1945, 2018
112018
Çocuk ve çevre
S Soydan, AÖ Samur, S Koçyiğit, HÖ Kiremit
72013
Sınıf Öğretmenlerinin Birlikte Çalışma Durumlarına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
S Çiftçi, A Meydan, S Koçyiğit, G Kayılı
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 211-224, 2011
72011
Impact of Museum Education on 60-72 Months Children’s Scientific Processing Skills, Social Skills and Perception of Museum
A Öztürk Samur, S Koçyiğit, E İnci, S Aydoğan, N Baydilek
International Journal of Academic Research 7 (2), 2015
52015
Çocuk ve Çevre
S Büyüktaşkapu, AÖ Samur, S Koçyiğit, HÖ Kiremit
Vize Yayıncılık. Ankara, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20