Follow
Zeliha Senel
Zeliha Senel
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevrimiçi bir destek olarak sunulan iktisada giriş dersinin öğrenci memnuniyeti üzerine etkisi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Bir Uygulama Örneği
Z Şenel
PQDT-Global, 2003
52003
Komnenos Dönemi toplumsal, siyasal ve dini tartışmaların sanata yansıması
Z Şenel
PQDT-Global, 2011
42011
BİZANS SANATI’NDA ANASTASİS SAHNESİNİN TEOLOJİK TEMELLERİ
Z Şenel
The Journal of Academic Social Science, 296-311, 2021
32021
Makedonya'da Komnenos Dönemi Resim Sanatı: Kurbinovo Aziz Georgios Kilisesi
Z Şenel
PQDT-Global, 2019
32019
Bizans Dini Resim Sanatında Kuzu Sembolünden Melismos Sahnesine
Z ŞENEL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-30, 2023
2023
Makedonya'da Komnenos dönemi resim sanatı: Kurbinovo Aziz Georgios Kilisesi
BY Olcay, Z Şenel
Anadolu Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6