Takip et
Mehmet Karakus
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Neurodiversity in higher education: a narrative synthesis
L Clouder, M Karakus, A Cinotti, MV Ferreyra, GA Fierros, P Rojo
Higher Education 80 (4), 757-778, 2020
2112020
Total quality management practices in Turkish primary schools
F Töremen, M Karakuş, T Yasan
Quality assurance in Education 17 (1), 30-44, 2009
1352009
The Effect of Emotional Intelligence Competencies of Primary School Administrators and Teachers on Organizational Commitment, Organizational Citizenship and Job Satisfaction …
M Karakuş
Fırat University, Elazığ, 2008
120*2008
Augmented Reality Research in Education: A Bibliometric Study
M Karakus, A Ersozlu, AC Clark
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 15 (10), 1-12, 2019
1192019
Teachers' commitment focuses: a three‐dimensioned view
M Karakuş, B Aslan
Journal of Management Development 28 (5), 425-438, 2009
1102009
Öğretmenlerin maruz kaldıkları psikolojik şiddete ilişkin bir modelin sınanması
M Karakuş, İH Çankaya
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (42), 2012
902012
The effects of parental involvement, trust in parents, trust in students and pupil control ideology on conflict management strategies of early childhood teachers.
M Karakus, AC Savas
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 2977-2985, 2012
812012
Emotional intelligence and negative feelings: a gender specific moderated mediation model
M Karakuş
Educational Studies 39 (1), 68-82, 2013
792013
The effects of positive psychological capital and negative feelings on students’ violence tendency
R Aliyev, M Karakus
Procedia-Social and Behavioral Sciences 190, 69-76, 2015
692015
The moderating effect of gender on the relationships between age, ethical leadership, and organizational commitment
M Karakuş
Journal of Ethnic and Cultural Studies 5 (1), 74-84, 2018
612018
Okul müdürlerinin sosyal sermaye liderliği davranışlarının öğretmenler arasındaki sosyal sermaye düzeyine etkisi
A Ekinci, M Karakuş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 4 (4), 527-553, 2011
552011
Çağdaş denetim ve yaklaşımları
M KARAKUŞ
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (2), 181-200, 2010
452010
Endeavour of making affairs easy in schools: Facilitative leadership in school management (Okullarda işleri kolaylaştırma çabası: Okul yönetiminde kolaylaştırıcı liderlik)
F Töremen, M Karakuş
Electronic Journal of Social Sciences (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi) 7 …, 2008
44*2008
Mathematics anxiety: Mapping the literature by bibliometric analysis
Z Ersozlu, M Karakus
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 15 (2), em1673, 2019
432019
Etik iklim ile öğretmen ve öğrencilerin güven ve motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki
S Demir, M Karakuş
Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi 21 (2), 183-212, 2015
422015
Educational Sciences: Theory, Research, and Application (Eğitim yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama)
MK Turan, Selahattin (Editor)
Pegem Academy Publishing (Pegem Akademi), 2014
39*2014
The problems teachers encountered during the candidacy process
E Yeşilyurt, M Karakuş
International Online Journal of Educational Sciences 3 (1), 261-293, 2011
382011
A bibliometric mapping of shadow education research: achievements, limitations, and the future
A Hajar, M Karakus
Asia Pacific Education Review 23 (2), 341-359, 2022
372022
İlköğretim okullarında müfettişlerce yapılan rehberlik ve denetim çalışmalarının işlevselliği
A Ekinci, M Karakuş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11 (4), 1849-1867, 2011
362011
Influence of managers' empathic skills on school success
F Töremen, A Ekinci, M Karakuş
International Journal of Educational Management 20 (6), 490-499, 2006
362006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20