Mustafa AYKAC
Mustafa AYKAC
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küreselleşme sürecinde rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'de Kobi'ler
M Aykaç, Z Parlak, S Özdemir
İstanbul Ticaret Odası, 2008
672008
Sendikaların Geleceği: Küreselleşme ve Yapısal Değişiklikler Açısından Bir Analiz
M Aykaç
İçinde: Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan, 553-596, 2000
252000
Tüm yönleriyle Türkiye-AB ilişkileri
M Aykaç, Z Parlak
Elif Kitabevi, 2002
142002
Esneklik ve Çalışma Hayatı
M Aykaç
Sabahaddin Zaim’e Armağan, IÜ Iktisat Mecmuası Yayını, İstanbul, 1996
141996
Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Muğlak Geçmiş ve Tartışmalı Gelecek
M Aykaç
M. Aykaç & Z. Parlak (der.) Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri içinde …, 2002
132002
AB Sosyal Politikası: Refah Devletinden Avrupa Sosyal Modeline
Z Parlak, M Aykaç
Avrupa Birliği Üzerine Yazılar, 326, 2004
112004
Globalleşen Dünyada İşgücü Piyasaları
M Aykaç
Çevre Dergisi, 1995
91995
Avrupa birliği göç politikalarının gelişimi: misafir işçi kabulünden sığınmacı akınına
M Aykaç, U Yertüm
Journal of Social Policy Conferences, 1-29, 2016
72016
Yükseköğretimde devlet ve vakıf üniversiteleri: Sorunlar ve politika önerileri
M Aykaç, BB Kar
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 769-792, 2018
62018
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TAMAMLAYICI MI, İKAME Mİ?
M AYKAÇ, B BALCI
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1), 1-25, 2016
62016
Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBİ’ler
S Özdemir, Z Parlak, M Aykaç
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2008
52008
Tahâvî Bağlamında İki Farklı Hanefîlik Okuması (Ekmelüddîn El-Bâbertî Ve İbn Ebi’l-İzz Örneği)
M Aykaç
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (33), 127-156, 2018
32018
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Âlim Portresi: Muhammed İhsan Oğuz’un Hayatı, Eserleri ve Literatüre Etkisi
M Aykaç
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (1), 19-54, 2020
22020
COVID-19 VE EMEK PİYASALARI: ETKİLER VE MUHTEMEL YÖNELİŞLER
M AYKAÇ, G MURAT
Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 91-122, 2020
22020
Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin İmana Dair Bazı Görüşleri
M Aykaç
Trabzon İlahiyat Dergisi 6 (2), 196-230, 2019
22019
YAŞLANMANIN EMEK PİYASALARINA ETKİSİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
M AYKAÇ, U YERTÜM
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2 …, 2017
22017
Nâsıruddin el-Beyzâvî'nin kelâmî görüşleri ve Osmanlı kelâm geleneğindeki yeri
M Aykaç
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
Osmanlı Kelâmında Mâtürîdîlik Vurgusu: Şerḥu’l-‘Aḳâid Haşiyelerindeki Tekvin Tartışmaları Bağlamında Bir İnceleme
M Aykaç
Kader 18 (1), 1-30, 0
2
Ehl-i Sünnet Kelâmında “Muhakkik” Kimliğininin Kodlarına Dair Problematik Bir Analiz
M Aykaç
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 13 (1), 172-196, 2020
12020
OSMANLI KELÂMINDA MÂTÜRÎDÎLİK VURGUSU: ŞERU'L-'AĀİD HAŞİYELERİNDEKİ TEKVİN TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA BİR İNCELEME.
M AYKAÇ
KADER 18 (1), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20