Follow
Ali Sönmez
Ali Sönmez
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Polis Meclisinin kuruluşu ve kaldırılışı (1845-1850)
A Sönmez
Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (37), 259-275, 2005
422005
Zaptiye teşkilatının düzenlenmesi (1840-1869)
A Sönmez
Tarih Araştırmaları Dergisi 25 (39), 199-219, 2006
382006
Zaptiye teşkilatının kuruluşu ve gelişimi
A Sönmez
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
262005
OSMANLI DEVLETİ’NDE İÇ GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ: ZAPTİYE TEŞKİLATI’NDAN JANDARMA’YA
A Sönmez
38. ICANAS, 2855, 2007
202007
Truva hazinelerinin peşinde bir hukuk mücadelesi: Osmanlı Devleti ve Schliemann Davası
A Sönmez
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 2011
162011
JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞU SÜRECİNDE BAKER PAŞA'NIN ROLÜ
A Sönmez
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 163-173, 2010
162010
Telgrafın Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması: Çanakkale Telgraf Hattı Örneği
A Sönmez
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Dergisi OTAM 25, 67-81, 2009
132009
Osmanlı devleti’nde eski eser kaçakçılığı truva örneği
A Sönmez
İstanbul: Kitr Yayınları, 2014
102014
Heinrich Schliemanns Ausgrabungen in Troia nach osmanischen Quellen
R Aslan, R Körpe, A Sönmez
Universität Tübingen, 2009
82009
Ayastefanos Antlasması'nın Gölgesinde ABD Eski Baskanı Grant'ın Türkiye Ziyareti
A Sönmez
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 13 (1), 37-54, 2013
72013
Osmanlı Devleti’nde Başarısız Bir Eski Eser Kaçakçılığı Teşebbüsü: Edgar James Banks ve Bismaya Kazısı
A Sönmez
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2012
72012
Die Entdeckung und der Schmuggel des „Priamos-Schatzes “von Hisarlık (Troia) nach Athen anhand osmanischer Quellen
R Aslan, A Sönmez
Universität Tübingen, 2019
62019
Tanzimat’ın İlanı Sırasında İç Güvenlik Anlayışının Niteliği ve Uygulamaları Üzerine
A Sönmez
Askeri Tarih Araştırmaları, 2006
62006
Osman Hamdi Bey'in Sayda Kazısı ve Bu Kazının Müze-i Hümâyûn'un Gelişimine Etkisi.
A Sönmez
History Studies (13094688) 12 (3), 2020
32020
ANADOLU’DAN KAÇIRILAN MİRAS: TROYA HAZİNELERİ
A Sönmez
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (21), 12-40, 2020
32020
OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ÇANAKKALE PANAYIRLARI
A Sönmez, V Çalışkan
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (15), 54-71, 2018
12018
BİNBAŞI MEHMED KEMAL'İN ESERİNE GÖRE MAHKEME-İ ADALETE DUHÛL EDİLEN İLK KAPI: JANDARMA KARAKOLLARI.
A SÖNMEZ
Journal of International Social Research 13 (69), 2020
2020
OSMANLI’DA BÜROKRATİK TARTIŞMALAR VE MALİ SORUNLARIN GÖLGESİNDE ÇEMBERLİTAŞ’IN TAMİRİ MESELESİ.
A SÖNMEZ
Pursuit of History, 2013
2013
Osman Hamdi Bey’in Sayda Kazısı ve Bu Kazının Müze-i Hümâyûn’un Gelişimine Etkisi
A Sönmez
Polis Meclisinin Kuruluşu Ve Kaldırdışı,(1845-1850) The Foundation Of Police Council And lt's Abolition
A SÖNMEZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20