Follow
Abdullah Atan
Abdullah Atan
Pamukkale Üniversitesi
Verified email at metu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ebeveyn ve öğretmenlerin birlikte hikâye okuma etkinliklerinin incelenmesi
NI Erdoğan, A Atan, H Asar, F Mumcular, A Yüce, M Kıraç, Ç Kilimlioğlu
İlköğretim Online 15 (1), 2016
482016
Effective Communication Skills: A New Conceptual Framework and Scale Development Study.
M Buluş, A Atan, HE Sarıkaya
International Online Journal of Educational Sciences 9 (2), 2017
422017
Aile iletişim becerileri psikoeğitim programının ebeveynlerin iletişim becerilerine, çift uyumuna, evlilik doyumuna ve 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumuna etkisi
A Atan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
392016
A qualitative case study about overuse of digital play at home
N Işıkoğlu, A Erol, A Atan, S Aytekin
Current Psychology 42 (3), 1676-1686, 2023
342023
Etkili i? letişim becerileri: bir kavramsal çerçeve önerisi ve ölçek geliştirme çalışması
M Buluş, A Atan, H Erten Sarıkaya
International Online Journal of Educational Sciences, 2017
342017
5-6 yaş çocuklarda psikolojik iyi oluş: Bir model önerisi ve ebeveynler ile öğretmenlerin kişilik tipleri, ego durumları ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yordayıcı rolü
A Atan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
272020
Aile i? letişim becerileri psikoeğitim programının eşlerin evlilik doyumuna etkisi
A Atan, M Buluş
İlköğretim Online, 2019
162019
Öğretmen adaylarında ego durumlarının bağlanma tarzlarını yordama gücü
M Buluş, A Atan
Ege Eğitim Dergisi 17 (1), 36-61, 2016
152016
Çocuklarda psikolojik iyi oluş: Bir model önerisi ve ölçek geliştirme çalışması
A Atan, M Buluş
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 54 …, 2021
122021
The effect of family communication skills psycho-educational program on couples' marital satisfaction
A Atan, M Buluş
Elementary Educ Online 18 (1), 226-40, 2019
82019
5-6 yaş çocuklarına yönelik geometri ve uzaysal algı testinin geliştirilmesi
A İvrendi, A Erol, A Atan
Kastamonu Education Journal 26 (6), 1823-1833, 2018
82018
Aile iletişim becerileri psikoeğitim programının eşlerin iletişim becerilerine ve çift uyumuna etkisi
A Atan, M Buluş
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 40 (1), 255-288, 2020
72020
Developing a test for geometry and spatial perceptions of 5-6 year old children
A İvrendi, A Erol, A Atan
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2018
72018
Experiences of instructors and learners in a virtual classroom environment
F Kalelioğlu, A Atan, Ç Çetin
Mersin University Journal of the Faculty of Education 12 (2), 555-568, 2016
62016
İletişim becerileri ölçeği geliştirme çalışması (Yayımlanmamış Araştırma)
M Buluş, A Atan, H Erten Sarıkaya
62015
Aile iletişim becerileri psikoeğitim programının 5-6 yaş çocukların sosyal duygusal uyumuna etkisi
A Atan, M Buluş
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 44 (44), 213-230, 2018
52018
Öğretmen adaylarında ego durumlarının tükenmişliği yordama gücü
M Buluş, A Atan
Turkish Studies (Elektronik), 2016
52016
Children’s geometric skills: Any ties to self-regulation skills?
A İvrendi, A Erol, A Atan
The Journal of educaTional research 115 (1), 1-10, 2022
32022
The effect of family communication skills psycho-educational program on 5-6 years old children's social-emotional adjustment
A Atan, M Buluş
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY, 2018
32018
The psychological well-being of children who play digital games during the COVID-19 pandemic
A Atan
International Journal of Early Years Education 32 (1), 83-102, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20