Takip et
Cansu Koç
Cansu Koç
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Osmanlı millet sisteminden ulusa geçiş
CKOÇ BAŞAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (1), 195-231, 2017
102017
Antik Yunan'da Cinsiyet Rolleri
C Koç
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (2), 1329-1361, 2021
6*2021
Neoliberalizmde Devlet ve Kamusal Alan Üzerine Bir Bakış
C Koç
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 91-116, 2015
62015
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyelerinde Kadınların Siyasal Hakları
B DİNÇKOL, KOC Cansu
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 (1), 1-15, 2021
32021
Roma statüsü bağlamında insanlığa karşı suçlarda devlet politikası
C Koç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2015
22015
The Witch Trials in the Medieval Europe
C Koc Basar
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 24, 931, 2022
2022
Gender Roles in the Ancient Greek
C Koc Basar
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 23, 1329, 2021
2021
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Kadının Siyasal Hakları
C Koç
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Kadınların Siyasal Hakları
C Koç
2021
Roma Statüsü Bağlamında İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet Politikası
C Koç Başar
2019
ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NDA CADI YARGILAMALARI
CKOÇ BAŞAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24 (2), 931-964, 0
2018-2023 AVRUPA KONSEYİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ STRATEJİSİ’NDE ADALETE ERİŞİM
WORLD WOMEN CONFERENCE-III Ankara, on September 03-05, 2021, 0
COVİD 19 PANDEMİSİ’NİN ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNA OLASI ETKİLERİ
CKOÇ BAŞAR
Yaşar Hukuk Dergisi 2 (2), 100-109, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13