Follow
Cansu Koç
Cansu Koç
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Millet Sisteminden Ulusa Geçiş
CKOÇ BAŞAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (1), 195-231, 2017
102017
Antik Yunan'da Cinsiyet Rolleri
C Koç
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (2), 1329-1361, 2021
6*2021
Neoliberalizmde Devlet ve Kamusal Alan Üzerine Bir Bakış
C Koç
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 91-116, 2015
62015
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyelerinde Kadınların Siyasal Hakları
B DİNÇKOL, KOC Cansu
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 (1), 1-15, 2021
32021
Roma statüsü bağlamında insanlığa karşı suçlarda devlet politikası
C Koç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2015
22015
Gender Roles in the Ancient Greek
C Koc Basar
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 23, 1329, 2021
2021
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Kadının Siyasal Hakları
C Koç
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Kadınların Siyasal Hakları
C Koç
2021
Roma Statüsü Bağlamında İnsanlığa Karşı Suçlarda Devlet Politikası
C Koç Başar
2019
ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NDA CADI YARGILAMALARI
CKOÇ BAŞAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24 (2), 931-964, 0
2018-2023 AVRUPA KONSEYİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ STRATEJİSİ’NDE ADALETE ERİŞİM
WORLD WOMEN CONFERENCE-III Ankara, on September 03-05, 2021, 0
COVİD 19 PANDEMİSİ’NİN ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNA OLASI ETKİLERİ
CKOÇ BAŞAR
Yaşar Hukuk Dergisi 2 (2), 100-109, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12