Yakup ERDEM
Yakup ERDEM
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A study on the fishes of the Central Black Sea coast of Turkey
L Bat, Y Erdem, S Ustaoglu, Ö Yardim, HH Satilmis
Journal of Black Sea/Mediterranean Environment 11 (3), 281-296, 2005
382005
Orta Karadeniz’de avlanan barbunya (Mullus barbatus ponticus, ESSIPOV, 1927) balıklarının bazı populasyon parametreleri / Estimation of some population parameters of red mullet …
H Aksu, Y Erdem, S Özdemir, E Erdem
Journal of FisheriesSciences. com 5 (4), 345-353, 2011
18*2011
Length-weight relationships for 11 fish species from the Central Black Sea
O Samsun, O Akyol, T Ceylan, Y Erdem
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 34 (4), 455-458, 2017
15*2017
KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI
Y Erdem, S Özdemir
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 23 (2), 78-82, 2008
152008
HAMSİ (Engraulis encrasicolus L.) AVCILIĞINDA KULLANILAN ORTASU TROLÜNÜN GECE-GÜNDÜZ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI/COMPARISON OF NIGHT-DAYTIME CATCH …
Y Erdem, S Özdemir, HH SATILMIŞ
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23 (1-2), 2007
152007
Hamsi (Engraulis encrasicolus, L.) avcılığında kullanılan ortasu trol ağlarının seçiciliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
Y Erdem, İ Erkoyuncu
Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, 683-691, 1997
151997
The determination of size selection of whiting (Merlangius merlangus euxinus) by square mesh panel and diamond mesh codends of demersal trawl in the southern part of Black Sea
S Özdemir, Y Erdem, E Erdem
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12 (5), 407-410, 2012
142012
Karadeniz’de Ortasu Trolü ile Gece Süresince Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus, L. 1758)’nin Av Verimi ve Boy Kompozisyonunun Belirlenmesi
S Özdemir, Y Erdem, HH Satılmış, ZB Özdemir
E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (3-4), 417-421, 2006
14*2006
Farklı yapı ve materyale sahip uzatma ağlarının av verimi ve av kompozisyonu
S Özdemir, Y Erdem, Ç Sümer
Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2005
14*2005
Ortasu Trolü ile Gündüz İki Farklı Periyotta Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus L.)’nin Av Verimi ve Boy Kompozisyonu
Y Erdem, S Özdemir, HH Satılmış, Z Birinci Özdemir
Anadolu University Journal of Sciences & Technology 9 (1), 17-23, 2008
132008
Balık Sistematiği (Fish Systematic). Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, Nobel Yayın No: 1330
L Bat, Y Erdem, S Ustaoğlu-Tırıl, Ö Yardım
1. Baskı, XVIII+ 270 p.(In Turkish), 2008
12*2008
İki Farklı Av Sahasında Ortasu Trolü ile Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus L.)’nin Sürü Yapısı ve Av Veriminin İncelenmesi
S Özdemir, Y Erdem, HH Satılmış, Z Özdemir Birinci, E Erdem
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (1), 33-40, 2007
12*2007
Vatoz (Raja clavata) Balığının Mide İçeriği Üzerine Bir Araştırma
Y Erdem, S Özdemir, Ç Sümer
XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 351-359, 2001
12*2001
Karadeniz şartlarında yerli dip trolü ile italyan dip trolünün av verimi ve seçicilik gücü yönünden karşılaştırılması
Y Erdem
Su Ürünleri Sempozyumu Sinop, 316-236, 2000
122000
Determination of Selectivity Monoflament and Multiflament Gillnets with Different Mesh Size for bluefish (Pomatomus saltatrix L., 1766).
Ç Sümer, S Özdemir, Y Erdem
Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 27 (3), 2010
10*2010
DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ
Y ERDEM, S ÖZDEMİR, E ERDEM, ZB ÖZDEMİR
Türk Sucul Yaşam Dergisi 3 (3-4), 395-400, 2007
10*2007
Mono ve multifilament solungaç ağlarının farklı hava şartlarındaki av verimlerinin karşılaştırılması
S Özdemir, Y Erdem
Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2006
102006
Feeding regime of whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) in Turkish middle Black Sea coast
S Samsu, Y Erdem, F Kalayci
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11 (4), 515-522, 2011
92011
KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY KOMPOZİSYONUNDAN HESAPLANAN BAZI POPULASYON …
S Özdemir, Y Erdem, Ç Sümer
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 21 (1), 71-75, 2006
92006
Dip Trolü ile Farklı Av Sahalarından Avlanan Karagöz İstavrit (Trachurus trachurus, L.) ve Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balıklarının Av Verimi ve Boy Kompozisyonlarının …
S Özdemir, Y Erdem, E Erdem, Z Özdemir, Birinci
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1), 19-26, 2009
8*2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20