Takip et
Nuran Mumcu
Nuran Mumcu
Diğer adlarNuran Mumcu Boğa
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALGILARININ BELİRLENMESİ
SA ALKAN, A ÖZDELİKARA, NM BOĞA
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (2), 11-21, 2017
552017
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE YÖNELİK YAŞADIKLARI STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
S AĞAÇDİKEN, NM BOĞA, A ÖZDELİKARA
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (1), 25-41, 2016
302016
Hemşirelik öğrencilerine ve sağlık alanı dışındaki öğrencilere göre hemşirelik imajı
A Özdelikara, NM BOĞA, N ÇAYAN
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2), 1-5, 2015
302015
Huzurevindeki yaşlı hastalarda düşme davranışlarının belirlenmesi huzurevindeki yaşlı hastalarda düşme davranışlarının belirlenmesi
NM BOĞA, A ÖZDELİKARA, S AĞAÇDİKEN
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (3), 360-372, 2015
152015
Samsun sağlık yüksekokulu öğrencilerinin beyin ölümü ve organ bağışına yönelik bilgi ve tutumlarına eğitimin etkisi
A Arslan, SA Alkan, A Özdelikara, NM Boğa
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (2), 1-17, 2016
142016
Nursing image from the view of nursing students and other section students
A Özdelikara, NM Boğa, N Çayan
Journal of Duzce University Health Sciences Institute 5 (2), 1-5, 2015
142015
Determination of nursing students' health perception
S Agacdiken Alkan, A Ozdelikara, N Mumcu Boga
Gümüshane Üniversitesi Saglik Bilimleri Dergisi 6 (2), 11-21, 2017
132017
Hemşirelik öğrencilerinin yeme tutumunun belirlenmesi
SA ALKAN, A ÖZDELİKARA, NM BOĞA
Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 13 (3), 250-257, 2016
132016
Hemşirelik öğrencilerinde mesleki örgütlenme tutumunun belirlenmesi
A ÖZDELİKARA, NM BOĞA, SA ALKAN
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 2 (3), 58-70, 2016
92016
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE PROFESYONELLİĞİN BELİRLENMESİ
A ÖZDELİKARA, SA ALKAN, NM BOĞA
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi 2 (2), 2016
92016
Determination of falling behaviour among geriatric patients in nursing home
NM Boğa, A Özdelikara, S Ağaçdiken
Gumushane Univ J Health Sci 4 (3), 360-71, 2015
62015
Death anxiety in student nurse
A Özdelikara, SA Alkan, NM Boğa, D Şahin
Samsun Healthy Sciences J 1 (1), 1-16, 2016
52016
Real-time measurements for adaptive and cognitive radio systems
H Arslan, S Yarkan
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2009, 1-15, 2009
52009
ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE ÖLÜM KAYGISI
A Özdelikara, S AĞAÇDİKEN, NM BOĞA, D ŞAHİN
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 1 (1), 117-132, 2016
32016
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutumları
S Topatan, NM Boğa
HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 2014
12014
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ ÖRGÜTLENME TUTUMUNUN BELİRLENMESİ DETERMINED OF PROFESSIONAL ORGANIZATION ATTITUDE OF NURSING STUDENTS
A ÖZDELİKARA, NM BOĞA, ÖGDSA ALKAN
HUZUREVİNDEKİ YAŞLI HASTALARDA DÜŞME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
NM BOĞA, A ÖZDELİKARA, S AĞAÇDİKEN
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 360, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17