Follow
Prof. Dr. Ilhan Gunbayi
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgütlerde iş doyumu ve güdüleme [Job satisfaction and motivation in organizations]
İ Günbayı
Ankara: Özen Yayımcılık, 2000
274*2000
School Climate and Teachers' Perceptions on Climate Factors: Research into Nine Urban High Schools.
I Gunbayi
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 6 (3), 70-78, 2007
2382007
Durum çalışması araştırması uygulamaları [Aplications of case study research](İ. Günbayı, Çev.)
RK Yin
Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.(Orijinal kitabın yayın yılı 2012), 2017
228*2017
İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu [Job Satisfaction of primary school teachers]
İ Günbayı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1 (2), 93-112, 2001
151*2001
Social paradigms in guiding social research design: The functional, interpretive, radical humanist and radical structural paradigms.
I Günbayi, S Sorm
Online Submission 9 (2), 57-76, 2018
1042018
İlköğretim okulu sınıf ve özel sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin karşılaştırılması [Comparison of Job Satisfaction of primary school and special education teachers]
İ Günbayı, D Toprak
İlköğretim Online 9 (1), 2010
98*2010
Liderlik ve toplumsal degisme [Leadership and Social Development]
I Gunbayi
Egitim Yonetiminde Liderlik, 245-279, 2019
89*2019
İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu ve iş stresi düzeylerinin karşılaştırmalı analizi [A comparative analysis of compulsory school teachers’ job satisfaction and job …
İ Günbayı, A Tokel
82*2012
Women And Men Teachers' Approaches to Leadership Styles
I Gunbayi
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (7), 685-698, 2005
762005
Compulsory school teachers’ views on in-service education programs: A case study
İ Günbayi, B Taşdöğen
Journal of the human and social science researches 1 (3), 113-114, 2012
70*2012
Principals' Perceptions on School Management: A Case Study with Metaphorical Analysis.
İ Günbayi
International Online Journal of Educational Sciences 3 (2), 2011
632011
The organizational communication process in schools
Gunbayi, Ilhan
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 7 (2), 787, 2007
51*2007
The relation between primary school principals' supportive behaviors and teachers' organizational citizenship behaviors
İ Günbayı, E Dağlı, F Kalkan
Educational Administration: Theory and Practice 4 (4), 575-602, 2013
50*2013
Knowledge-constitutive interests and social paradigms in guiding mixed methods research (MMR)
I Gunbayi
Journal of Mixed Methods Studies, 2020
472020
Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitimde Fatih Projesinin Uygulanma Düzeyine İlişkin Görüşleri [Principals’ and teachers’ opinions about the use of project FATIH in education]
İ GÜNBAYI, T YÖRÜK
44*2014
Developing a qualitative research manuscript based on systematic curriculum and instructional development
I Gunbayi
European Journal of Social Sciences Studies, 2018
432018
Nitel araştırmada veri analizi: tema analizi, betimsel analiz, içerik analizi ve analitik genelleme [Data analysis in qualitative research: Thematic, descriptive, content …
İ Günbayı
Erişim Adresi: http://www. nirvanasosyal. com/h-392-nitel-arastirmada-veri …, 2019
42*2019
Okul yöneticilerinin bilgisayar teknolojisini kullanma düzeyleri ile öğretmenlerin bilgisayar teknolojisini kullanma düzeylerinin karşılaştırılması [A comparison of primary …
İ Günbayı, G Cantürk
International Journal of Human Sciences 9 (2), 1443-1475, 2012
42*2012
İlköğretim kurumlan yöneticilerinin yaşadıkları iş streslerine ilişkingörüşleri: Bir durum çalışması [Compulsory School Principals’ Opinions on Job Stress and Stressors: A Case …
İ Günbayı, F Akcan
Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri …, 2013
41*2013
İlköğretim okulu öğretmenlerinin kurum içi çatışmaları yönetim biçemleri [Compulsory School Teachers’ Conflict Management Styles In School]
I Gunbayi, I Karahan
AKU Sosyal Bilimler Dergisi, 209-230, 2003
32*2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20