Takip et
Ahmet Fevzi Kibar
Ahmet Fevzi Kibar
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Kürsüsünde Araştırma Görevlisi
yalova.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Asimetrik Bilgi Sorunsalı ve Çözüm Yolları
AF KİBAR
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2), 187-210, 2018
52018
TÜRK HUKUKUNDA “HAYATA KAST” SEBEBİ İLE BOŞANMA VE DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (TMK M. 162)
AF KİBAR
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 633-676, 2020
12020
Ürün sorumluluğu bağlamında hatalı tıbbî cihazdan doğan hukukî sorumluluk
AF Kibar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2019
12019
Cayma Hakkının Hukuki Niteliği ve Sözleşme Türlerine Göre Değerlendirilmesi
AF Kibar
Legal Hukuk Dergisi 16 (186), 2815-2846, 2018
12018
Kambiyo Senetlerinde Temel İlişki
AF Kibar
Banka ve Finans Hukuku Dergisi 7 (27), 555-586, 2018
12018
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU AÇISINDAN LİSANS SÖZLEŞMESİ
AF KİBAR
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2), 93-131, 0
1
Special Evaluation of Supreme Court HGK's Decisions on Sales of Immovable Property by Deficient Performance-Incomplete Performance
AF Kibar
Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 29, 813, 2021
2021
YARGITAY HGK’NIN E: 2018/929, K: 2019/515 SAYILI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA İLİŞKİN KARARININ AYIPLI İFA-EKSİK İFA ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
AF Kibar
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021
2021
Divorce by Reason of" Attempt against Life" and Evaluation of Its Legal Results in Turkish Law (TMK M. 162)
AF Kibar
YBHD, 633, 2020
2020
A Review Based on the Judgment of 4th Civil Chamber of the Supreme Court (the Affect of the Judgment on Horse Races and Other Sports in Race Fixing)
AF Kibar
Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 27, 377, 2019
2019
Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin Vermiş Olduğu Bir Karar Üzerine Eleştiri (Kararın At Yarışları ve Diğer Spor Dallarında Şikeye Etkileri)
AF KİBAR
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 27 (2), 379-393, 2019
2019
Asymmetric Information Problems in Capital Market Law and Solution Paths
A Fevzi Kibar
J. Com. & Intell. Prop. L., 187, 2018
2018
Havale Temelinde Çekin Hukuki Niteliği
AF Kibar
Banka ve Finans Hukuku Dergisi 7 (27), 515-554, 2018
2018
Preoperative evaluation and surgical outcomes of congenital aural atresia
MA Eryılmaz, A Kibar, YK Varsak, H Arbağ
2015
LICENSE AGREEMENTS OF INTELLECTUAL AND ARTISTICS WORKS
RAAF KİBAR
NKÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 97, 0
Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa-Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi
AF KİBAR
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29 (1), 813-842, 0
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI BAĞLAMINDA PLATFORM SAĞLAYICININ MARKA İHLALİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
AGAF KİBAR
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17