Follow
Zekiye Hande YILMAZ
Zekiye Hande YILMAZ
Özel Eğitim Araştırma Görevlisi, Trakya Üniversitesi
Verified email at trakya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kaynaştırma sınıfına devam eden zihin yetersizliği olan öğrencilere uygulanan akran zorbalığına ilişkin öğretmen görüşleri
ZH Ünal
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
82017
Kaynaştırma Sınıfına Devam Eden Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Uygulanan Akran Zorbalığına İlişkin Öğretmen Görüşleri
ZH YILMAZ, A MALKOÇ
Trakya Eğitim Dergisi 10 (1), 114-133, 2020
62020
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN OKUMA VE ANLAMA DÜZEYLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE AKICI OKUMA STRATEJİLERİNİN ETKİSİ
G Çetrez Arıcan, ZH Yılmaz, İ Coşkun
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of …, 2017
3*2017
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Sosyal Beceri Öğretiminde Kullanılan Güç Kartı Stratejisi İle Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
DT Zekiye Hande Yılmaz
https://www.researchgate.net/publication …, 2018
2018
"Engelsiz Üniversite" Kavramına İlişkin Öğretim Elemanlarının Metaforik Algıları
E Ahmetoğlu, ZH Yılmaz
https://www.researchgate.net/publication …, 2018
2018
The Relationships Among Positive Negative Perfectionism Time Management and Academic Procrastination in University Students
A MALKOÇ, C SERT, Z YILMAZ
Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü
H Asutay, T Öztürk, AGD Yılmaz, AGSD Baytar, AGS Gürel, AGZH Ünal
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7